NRK Meny
Normal

– Vi må ikke dumme oss ut igjen

E18 gjennom Telemark er for liten. Nå er det trafikk-kork begge veier ved utfartshelger. Ny E18 gjennom Bamble er under planlegging – men hvor bred veien må være strides de lærde om.

Kø ved Åbykrysset i Bamble

20 eller 23 meters veibredde på den nye E18 i Bamble, det er spørsmålet. Men det er tatt høyde for 23 meters veibredde i reguleringsplanene i Bamble.

Foto: Vidar Tellefsen

På fredager står trafikken ved Langangen, og på søndager står den gjennom Bamble. Håpet er at i løpet av senhøstes 2015 eller tidlig 2016, vil byggingen av den nye motorveien gjennom Bamble i Telemark ha kommet i gang.

Petter Tuvnes

Petter Tuvnes mener en smal 4-felts motorvei er nok

Foto: Julie Sandvik

– Det er 4 kjørefelt vi trenger for å få veitrafikken til å flyte, sier sivilingeniør Petter Tuvnes.

Petter Tuvnes vil ha en mindre motorvei enn det Bård Hoksrud, statssekretær i Samferdselsdepartementet, jobber for. Det vil bli billigere, utbyggingen vil gå raskere, mindre planlegging og ekspropriasjon, mer veistrekning og det vil bli tilstrekkelig kapasitet, mener Tuvnes.

– Alt det andre omkring, som bred veiskulder, bred midtrabatt, støyskjermer og slike ting, er greit og ha det og. Men det er ikke nødvendig for å få trafikken til å flyte, og det er det som er det viktige, sier Petter Tuvnes.

Lengderetning, ikke i bredde

Avgjørelsen ligger nå mellom Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet. Samferdselsdepartementet ønsker 110 km i timen. Vegvesenet planlegger nå for 20 meters veibredde. Det er beregnet at det vil koste 150–200 millioner mer med 23 meters veibredde istedenfor 20 meter.

Og avgjørelsen bør landes snart ifølge Statens vegvesen. For Statens vegvesen håper at utbyggingen er ferdig behandlet høsten 2015, og at anbudet kan sendes ut senhøstes 2015.

– Etter min mening må vi få mest mulig veistrekning for pengene. Ikke bredde som ikke blir utnyttet. Når det er mangel på ressurser, må vi få bygget vei i lengderetning, og ikke i bredde, sier Petter Tuvnes.

Helt uenig

Bård Hoksrud har jobbet for motorvei gjennom Bamble i mange år, og prosjektmidler er avsatt av regjeringen. Nå er det utvidelse til 23 meters bredde som er det han jobber for.

Bård Hoksrud (FrP)

Personer fra både nødetater og Statens vegvesen har bedt Bård Hoksrud (Frp) om at det bør bygges en skikkelig 4-felts denne gangen.

Foto: Stortinget

Jeg er helt uenig når det gjelder smal motorvei, og jeg er glad for at han tar debatten. For det første trenger vi å gjøre det skikkelig nå. Vi dumma oss ut for en del år siden da vi bygde en ny E18 gjennom Porsgrunn med 3 felt og Grenlandsbrua med 2 felt. Alle ser jo 10 år etterpå at trafikken var jo så stor at man skulle ha bygd 4-felt med en gang. Nå må vi bygge ordentlig for fremtiden og ikke fortiden, sier Bård Hoksrud.

Jobber på spreng

Planleggingen gjennom Bamble er godt i gang. I Porsgrunn har saken vært oppe i bystyret. Hoksrud vil ha den ekstra sikkerheten med en stor veiskulder.

– Hvis det skjer en ulykke på en smal motorvei, er det ikke mye å gå på. Trafikksikkerhetsmessig og fremtidsmessig er jeg helt uenig. Jeg jobber på spreng i departementet for å få en skikkelig og ordentlig vei, sier Hoksrud.

Trafikkavvikling

Valget av 20 meter bredde er tatt på beregnet trafikkavvikling om 20 år. I Bamble er det beregnet at det vil være 14000 kjøretøy i døgnet, og da blir det 20 meter. Blir det 20000 kjøretøy skal det lages 23 meter bred vei.

23 meter bredde vil naturligvis gi en sikrere vei i forbindelse med nødstopp og veivedlikehold. Det vil være plass for et vogntog på veiskulderen, og det er mulig å skifte lys uten å stenge et felt.

 • I morgon blir det mildvêr

  Laster Twitter-innhold
 • Seljord lagar maten sjølv

  Frå nyttår overtek Seljord kommune jobben med å produsere mat til folk på institusjon og eldre som bur heime. Seljord kommune tilset eigne folk, og skal leige kjøken hjå Dyrskun. Tidlegare har dei kjøpt mat frå Sjukehuset Telemark og Dyrskun Arrangement.

 • Fortsatt speilglatt på veiene

  Underkjølt regn har skapt vanskelige kjøreforhold denne morgenen. I Langesund i Bamble har det vært speilglatte veier, og flere biler har sklidd inn i hverandre. Statsmeteorolog Kristian Gislefoss sier det vil være glatt i noen timer til.

  Speilglatt i Langesund
  Foto: Anders Lund
 • Montessoriskule i Tuddal

  På eit møte laurdag vart Stiftinga Tuddal Montessoriskule vedteke oppretta. Foreldregruppa i Tuddal starta 1. desember ein innsamlingsaksjon for å få nødvendig eigenkapital til stiftinga. Til nå har dei samla inn 100.000 kroner.