NRK Meny
Normal

– Kommunen setter eldre på ulovlig venteliste

Fylkeslegen i Telemark, Steinar Aase, refser praksisen i Skien kommune. – Vi visste ikke at vi gjorde noe ulovlig, sier ordfører Hedda Foss Five.

Hedda Foss Five.

Ordføreren i Skien kommune visste ikke at de gjorde noe ulovlig. – Nå skal jeg rydde opp i dette, sier hun.

Foto: Stine Hansen Bakkebø / NRK

Han mener kommunen opererer med ulovlige ventelister for plass på sykehjem.

21 pasienter i Skien er innvilget sykehjemsplass, men de er satt på venteliste fordi plassene ikke er klare. Dette har ikke kommunen anledning til, skriver Varden.

– Helt ukjent for meg

Karianne Hansen er helsepolitiker i Skien og representerer Fremskrittspartiet. Hun er overrasket over opplysningene, og er glad for at fylkeslegen har tatt tak i situasjonen.

– Dette var helt ukjent for meg. Som politiker i helse- og velferdsutvalget i Skien kommune, så syns jeg det er rart at jeg ikke har visst om dette. Jeg har ikke fått den informasjonen jeg trenger og det er alvorlig. Det er tross alt utvalget jeg sitter i, som har ansvaret her. Det må også de rødgrønne ta ansvaret for, fordi det er de som har styrt byen de siste åtte årene, sier hun til NRK.no.

Ville leie etasje på hotell

Karianne Hansen

Frps Karianne Hansen mener det er store mørketall i kommunen.

Foto: Robert Holan / NRK

Hansen sier at saken må følges videre, og at de må jobbe med alternative løsninger.

– I desember foreslo vi blant annet å leie en etasje på et av hotellene her, for å kunne ha noen trygghetsplasser for alle de som ligger hjemme og er utrygge. Vi er nødt til å skaffe plasser ganske raskt i Skien kommune nå.

– Hvordan har kommunen havnet i en situasjon som dette, hvor det er folk som står på venteliste med krav på plass, men som allikevel ikke får det?

– Det er fordi eldreomsorg ikke har vært prioritert i det hele tatt, sier hun og legger til at hun tror det er store mørketall i kommunen.

– Det er mange som er dårlige der ute, som ikke får lov til å komme på den ventelisten engang. Så det er store mørketall her sånn, sier Hansen.

Ukjent for ordføreren

Ordfører i Skien kommune Hedda Foss Five (Ap) var, i forrige periode, leder for helse- og sosialutvalget i kommunen, men heller ikke hun var kjent med dette.

– Men det som er kjent for meg, Karianne Hansen og det øvrige politiske miljøet, det er at det er for få sykehjemsplasser i Skien. Det er mange mennesker som i dag får tilbudet sitt hjemme, mens de venter på en instutisjonsplass, sier hun til NRK.no.

Hedda Foss Five

Ap-ordføreren mener at kommunen prioriterer eldre omsorg.

Foto: Anette Dotseth Stensholt / NRK

Nå skal kommunen bygge et nytt sykehjem med 64 nye plasser, som skal stå ferdig om to år.

– Jeg må rydde opp

Fylkeslegen sier til Varden at når en pasient får innvilget sykehjemsplass så er det fordi han eller hun trenger det. Og da skal det skaffes plass med en gang. – Kommunen har dermed en plikt til å leie plass i andre kommuner dersom det er nødvending, sier han.

– Jeg ante ikke at vi gjorde noe som var ulovlig. Så det er jeg nødt til å rydde opp i med en gang, sier ordføreren.

– Hvor lang tid vil det ta før dere får ryddet opp i dette?

– Vi må finne en måte å gjøre dette riktig på i forhold til det fylkesmannen nå pålegger oss. Jeg må få ryddet opp i praksisen. Så er den store utfordringen med å gi folk det tilbudet de trenger. Det er det jeg er mest opptatt av, for tåkelegging av tall er ikke jeg spesielt glad i.

Hun avviser Karianne Hansens påstand om at eldreomsorg ikke er prioritert av dem som styrer kommunen.

– Det er feil. Hvis man ser på tallene så har satsingen innenfor helse, skole og barnehage økt, men vi vet at behovet innenfor helsetjenester er økende i veldig stor grad. Vi har satset mest på hjemmebaserte tjenester fordi flest eldre og syke ønsker å bo hjemme lengst mulig. Men nå ser vi at vi er nødt til å ha et til to sykehjem til, sier hun.

Steinar Aase

Varden skriver at fylkeslegen gjentatte ganger har presisert overfor Skien kommune at det ikke er anledning til å ha ventelister for innvilgete vedtak.

Foto: Anita Moland / NRK