NRK Meny
Normal

– Ulovlig å slippe gjedda løs

Fiskeforeningen i Kviteseid gir seg ikke. De mener at myndighetene vil bryte loven.

Hogga sluser

Disse slusekamrene ved Hogga sluser vil Kviteseid Jeger og fiskerforening ha stengt.

Foto: Tore Oldeide Elgvin

Kviteseid Jeger og Fiskerforening gir seg ikke, og krever at slusene ved Hogga må stenges, dersom ikke gjedda hindres på annet vis i å gå videre i Telemarkskanalen.

I et brev til miljømyndighetene og Telemark fylkeskommune, oppfordrer fiskeforeningen at man skal følge loven og hindre gjedda i å spre seg.

– Det finnes ett effektivt alternativ, og det er å stenge øverste slusa i Telemarkskanalen, å stenge Hogga sluser, sier leder John Straume.

Les også:

Siden 2012 har en elektrisk sperre foran Kjeldal sluse, litt lenger ned i vassdraget, hindret gjedda i å spre seg.

Direktør Hans Bakke i Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Telemark har tidligere uttalt at de ønsker å stenge den elektriske sperra, fordi den ikke fungerer.

– Saken er sendt på høring og vårt forslag er å legge ned den elektriske fiskesperra. Den fungerer rett og slett ikke slik den skal, sa Bakke til NRK i februar.

Nå fortsetter fiskeforeningen å kjempe mot spredning av gjedda. I brevet påpeker de at myndighetene bryter naturmangfoldloven, dersom ikke gjedda stoppes.

Om ikkje effektive tiltak blir sett i verk, eller fiskesperra ikkje blir verande, må Hogga sluse haldast stengt til eit slikt tiltak er på plass. Noko anna vil vera i strid med Naturmangfaldlova. Spreiing av gjedde ovanfor Hogga sluse vil på sikt føre til uopprettlege skader på naturmangfaldet i denne delen av vassdraget.

John Straume / Utdrag fra Kviteseid JFFs brev til myndighetene

– Det vil være en økologisk katastrofe, sett fra storørretstammen og de artene som blir truet av gjeddespredning, sier Straume.

En annen art som er truet er elvemuslingen. Straume viser til at Ørje sluser ved Halden ble stengt for trafikk på grunn av krepsepest.

– Vi viser til erfaring fra Haldenvassdraget, der de stengte Ørje sluser for å hindre krepsepesten, sier Straume.

Nye sluser på Ørje

Ørje sluser var stengt for båttrafikk i syv år for å hindre spredning av krepsepest.

Foto: Birger Kjølberg/NRK