– En dårlig dag for romfolk i Norge

– Regjeringen vil forby en velprøvd måte å fordele penger mellom fattig og rik, mener venstrepolitiker Bjørn Erik Kristiansen i Porsgrunn. Han er skuffet over at man nå kan forby tigging.

Tigger i gågata i Skien

Det er ennå uklart om det blir et lokalt forbud mot tigging i Skien. Denne kvinnen kjenner ikke debatten som pågår. Som så mange andre utenlandske tiggere ber hun om penger via en plakat med tekst på norsk.

Foto: Roald Marker / NRK

En som ennå ikke kjenner betydningen av dette, er en kvinnelig tigger som sitter på gata i Skien.

Det finnes heller ikke belegg for å hevde at enkeltpersoner eller nasjoner har kommet ut av fattigdom ved å tigge.

Kåre Preben Hegland / NRK

Nordmenn ønsker å hjelpe andre, og ved å gi penger til tiggere får vi avlat. Hvorfor vil Høyre og Frp forby et produkt som gjør både oss og tiggere lykkelige?

Bjørn Erik Kristiansen / NRK

Når NRK henvender seg til henne for å spørre hva hun synes, forstår hun hverken tysk, engelsk eller norsk. Alt hun har å si er skrevet på en plakat foran henne. Der ber hun om penger til sine tre barn. Men hun samtykker i at NRK kan ta et bilde.

– Uforståelig forbud

En av dem som forstår betydningen av forslaget, er Bjørn Erik Kristiansen. Han ble for alvor profilert som en varm forsvarer av romfolk i 2013.

Da stilte han et kontorbygg han eide til disposisjon for en rom-familie. De fikk kun bo der én måned før Skien kommune truet med dagbøter hvis de ikke flyttet ut. Nå er Kristiansen oppgitt over forslaget om tiggerforbud i Norge.

– For meg er dette uforståelig. Å la dem tigge er bare en annen måte å fordele godene på. Nå vil Norge ta fra fattige mennesker som har lite fra før.

Kristiansen er medlem av bystyret i Porsgrunn og representerer Venstre. Han vil ikke stemme for et tiggerforbud lokalt, selv om det, ifølge forslaget, blir mulig. Han hevder at pengene går til dem som virkelig trenger dem og ikke til organiserte bander.

– De som kommer hit og tigger, sender penger hjem. Ringvirkningene der nede er store fordi pengene går til gjenværende familie. De får en mulighet til å skaffe mat, klær og andre nødvendige ting for å leve.

Besøker rom-familien

Bjørn Erik Kristiansen sammen med rom-familien som fikk bo i hans kontorbygg i fjor.

Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Porsgrunn er avventende

Ordfører Øystein Beyer i Porsgrunn er vel informert om muligheten for å innføre et lokalt forbud, men vil ikke ta noe initiativ til det nå.

– Vi avventer situasjonen og kommer ikke til å sette inn krefter på å få fremmet et hastevedtak i bystyret før sommerferien. Men vi kommer til å følge prosessen nøye. Det vil ha betydning hva nabokommunene gjør, sier Beyer.

Jon Pieter Flølo

– Bamble har opplevd det som et problem at tiggere er aggressive, forteller ordfører Jon Pieter Flølo. Han er derfor glad for at tigging kan bli forbudt

Foto: Roald Marker / NRK
Geir Arild Tønnesen

Geir Arild Tønnesen er varaordfører i Skien og representerer Venstre. Han vil avvente et lokalt tiggerforbud i Skien.

Foto: Roald Marker / NRK

– Tiggerforbud i Bamble i sommer vil ikke bli innført, rett og slett fordi vi ikke rekker å fremme et slikt forslag i kommunestyret.

Det sier ordfører Jon Pieter Flølo. Personlig er han glad for at kommunene nå kan bestemme selv.

– Tigging er et problem i Bamble. Både i Langesund og på Stathelle har folk klaget på adferden til tiggerne, at de er for aggressive og at de har følt seg truet. Tigging har også vært et tema på politirådsmøtene. Politiet bekrefter det folk forteller oss, sier Flølo.

Bamble venter til høsten

Ordføreren vil fremme forslag om en regulering av tigging for kommunestyret i første møte etter sommerferien. Han er ennå ikke sikker på hvordan det vil se ut i detalj.

– Kanskje det ikke blir et totalforbud, men en løsning med faste tiggerplasser. Det kan i hvert fall ikke fortsette som i dag. Folk føler seg plaget av oppførselen til tiggerne.

– Om det blir et tiggerforbud, enten det er nasjonalt eller lokalt, har noen stilt spørsmålet om ikke kriminaliteten vil øke?

– Det tror jeg ikke. Jeg er ikke spesielt bekymret for det, fordi det er usannsynlig at alle de som i dag tigger, vil gå over til å bli kriminelle.

Varaordfører Geir Arild Tønnesen i Skien vil ikke ha et forbud mot tigging.

– Jeg tror ikke et forbud som vil gjøre tigging til en kriminell handling, er veien å gå. Vi må løse det på andre måter, enten ved at staten kommer med konkrete tiltak eller at vi gjør det lokalt, sier Tønnesen.

– Vi må også huske på at et tiggerforbud ikke bare vil gjelde utenlandske statsborgere. Det gjelder også våre egne, sier han.

Venstre i Skien har ennå ikke rukket å diskutere saken, men Tønnesen tror ikke at partiet vil gå inn for et tiggerforbud lokalt. Han stiller også spørsmål om hvem og hvordan et tiggerforbud skal håndheves.

– Disse spørsmålene er diskutert i altfor liten grad. Hvem skal ha ansvaret for at det ikke foregår tigging? Hvordan skal vi følge opp tiggere? Det er vanskelig å gjøre noe med de store sosiale forskjellene kun ved å innføre et forbud, slår Tønnesen fast.

Hva mener folk på gaten om at man nå kan forby tigging i Norge?

Uenighet blant folk på gata

Disse problemstillingene har allerede blitt diskutert rundt et av kafebordene i gågata i Skien. Her møtes de hver dag klokken ett for en kopp kaffe og en debatt. Rolf Høyberg er helt klar på hva han mener.

– Jeg er for et forbud. Det er dyrt å komme til Norge og det betyr at de som er her egentlig ikke har behov for å tigge. De virkelige fattige og som trenger pengene, er igjen der nede, sier Høyberg.

Han gjør et kast med hodet i retning sør.

– Det er trist at vi innfører et forbud mot å spørre om penger. Vi vet ikke noe annet om dem enn at de er fattige og trenger pengene. Så der er Rolf og jeg uenige, sier Ragnar Steinstad.

Han får støtte fra Iris Munoz og Gunnar Tørre. Begge mener at det ikke går an å forby fattigdom.

Rolf Høyberg og Ragnar Steinstad

Rolf Høyberg og Ragnar Steinstad er uenig. Høyberg er enig i at det bør innføres et tiggerforbud. Steinstad mener at det må være lov å spørre om penger.

Foto: Roald Marker / NRK

Lokalt forbud i Kragerø

Kragerø kommune er en av kommunene som vil forby tigging. Høyreordfører Kåre Preben Hegland har i dag levert et forslag som skal behandles på det siste kommunestyremøte før sommeren.

Kåre Preben Hegland

Ordfører Kåre Preben Hegland mener tigging er uverdig. Han vil forslå tiltak som begrenser tigging annet enn på faste steder i Kragerø.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Jeg synes det er en fallitterklæring for den nordiske sosiale samfunnsmodellen at vi skal la folk sitte og tigge. Norge bør ha andre virkemidler enn tigging. Det finnes heller ikke belegg for å hevde at enkeltpersoner eller nasjoner har kommet ut av fattigdom ved å tigge.

Hegland mener at fattigdomsproblemene må løses ved internasjonalt samarbeid for å komme problemet til livs der folk bor.

Førstkommende torsdag er det kommunestyremøte i Kragerø.

– Faste plasser for tiggere er en del av løsningen. Nå blir det opp til politiet å bestemme hvor tigging kan foregå. Det blir også de som skal håndheve et forbud, dersom forslaget får flertall i kommunestyret.

Kan endre mening

Innfører Kragerø et forbud nå og Bamble kommer etter til høsten, vil nok ikke Skien og Porsgrunn være så avventende som nå. Det varsler både Øystein Beyer og Geir Arild Tønnesen.

Venstrepolitiker Bjørn Erik Kristiansen synes det er et paradoks at tigging kan bli forbudt.

– Ser vi helt kynisk på det er tigging et produkt. Nordmenn ønsker å hjelpe andre, og ved å gi penger til tiggere får vi avlat. Hvorfor vil Høyre og Frp forby et produkt som gjør både oss og tiggere lykkelige, spør Kristiansen.

På gata i Skien sitter en mor med koppen foran seg og ber om penger til sine tre barn hjemme. Hun kan ikke norsk og vet ikke noe om debatten som angår hennes fremtid. Men da det faller en 20-kroners mynt ned i koppen hennes, kommer det på helt tydelig norsk:

– Tusen takk.

Tiggerkopp og plakat

Den kvinnelige tiggeren kan ikke mye norsk, annet enn å si : Tusen takk.

Foto: Roald Marker / NRK