– Telemark er en vinner på samferdsel

Samferdselsdepartementet er vinneren i årets statsbudsjett. – Et milliarddryss for Telemark, sier statssekretær Bård Hoksrud.

Bård Hoksrud (Frp)

Bård Hoksrud mener Telemark er en av vinnerne i forslaget til neste års statsbudsjett.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Slik oppsummerer Hoksrud satsingen i Telemark i statsbudsjettet for 2015.

Les også: Statsbudsjettet for Telemark

Fylkesvegene i Telemark:

– Dette er en kraftig satsing for Telemark. Det kommer 57 millioner kroner i frie penger som fylkeskommunen kan bruke på vegprosjekter. I tillegg er det en rentekompensasjonsordning på 113 millioner kroner. Det innebærer at fylkeskommunen kan låne pengene, mens staten betaler rentene.

I tillegg er det bevilget penger for å videreføre prosjekter som allerede er startet.

E 134:

– Det er satt av 250 millioner kroner til full framdrift i utbyggingen Århus-Gvammen. Det kommer penger fra staten til prosjektet mellom Seljord og Åmot. Det var ordførere som var bekymra for hva som ville skje når vi fjernet bompengefinansiering på strekninga. Nå kommer pengene fra staten og prosjektet starter i april 2015 og skal etter planen være ferdig 2019.

Regjeringa har også satt av midler til utbedring av Haukelitunnelen.

– Det har vært en utfordring med standarden på tunnelene i lang tid. Nå kommer det penger til planlegging, slik at vi kan finne ut hva vi skal gjøre videre.

I tillegg videreføres utbedringa av strekninga mellom Grungedal – Grunge kirke

E 18:

– Det er lagt inn penger for å bli klare til å starte utbygging mellom Rugtvedt og Dørdal i Bamble. Vi legger opp til å starte utbygginga i 2016, men hvis det ikke er mulig å starte i 2015. Prosjektet har blitt en del dyrere enn planlagt, og nå kommer det mer penger fra staten slik at man ikke må øke bompengebelastninga for bilistene.

Ifølge Hoksrud starter man opp bygging av midtdelere av Tangen i Sannidal til grensa ved Aust-Agder.

– I tillegg kommer det planleggingsmidler for strekninga mellom Langangen og Rugtvedt. Så det er fullt trykk på E 18 og der vil det bli både planlegging og utbygging de neste årene.

Jernbane:

Hoksrud mener statsbudsjettet viser at regjeringspartiene satser på jernbane.

– Det er satt av nesten halvannen milliard kroner på jernbanestrekninga mellom Larvik og Porsgrunn.

I tillegg starter planlegging av Grenlandsbanen, som handler om å koble sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen.

Det kommer penger til transformatorer på Vestfoldbanen. Og på Sørlandsbanen dobles antall avganger.

– Det er et millarddryss og Telemark er en stor vinner på samferdselsområdet.

Bratsbergbanen får ikke penger på statsbudsjettet.

– Noe av bakgrunnen er at avtalen om antall passasjerer er langt unna å bli oppfylt. Regjeringa har sagt at det ligger noen midler for å se om man kan finne en løsning som er noe billigere. Prisen for å drifte Bratsbergbanen er 20 millioner kroner og det brukes mye penger på å subsidiere hver passasjer.

Bratsbergbanen vil bli tema i de kommende budsjettforhandlingene.

– Jeg har registrert at både Venstre og Kristelig Folkeparti har vært ute og signalisert at de vil bevare Bratsbergbanen. Så da vil det bli forhandlinger og så får vi se hva som skjer.