NRK Meny
Normal

– Sprer seg som en epidemi

Eiendomsskatten sprer seg. De siste fem åra har antall kommuner med eiendomsskatt økt med over 60 prosent.

Eiendomsskatt, Hjartdal

Eiendomsskatten sprer seg. Kartet til venstre viser situasjonen i 2009, mens kartet til høyre er fra 2014. Rødt er kommune med eiendomsskatt (Kartene er hentet fra ssb).

Flere og flere kommuner innfører eiendomsskatt. 183 kommuner har innført skatten i hele kommunen, og flere kommer trolig etter.

– Vi synes det er meget uheldig at nye kommuner innfører eiendomsskatt. Det blir som en epidemi, en ond sirkel, der den ene kommunen følger den andre, sier Peter Batta, administrerende direktør i Huseiernes Landsforbund.

Peter Batta

Peter Batta i Huseiernes Landsforbund.

Foto: Huseiernes Landsforbund

Batta vektlegger at det er gledelig at noen kommuner avskaffer eiendomsskatten, men i det store øker andelen kommuner med eiendomsskatt. I løpet av de siste årene har kommuner med eiendomsskatt økt med 63 prosent ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Telemark er verstingen

I Telemark har 12 av 18 kommuner nå innført eiendomsskatt. Huseiernes Landsforbund kaller Telemark for verstingen.

– Det er fordi Telemark er det fylket hvor flest kommuner har innført eiendomsskatt. Men også er det fylket hvor eiendomsskattsatsene er satt høyest, sier Peter Batta.

Han tror dette kan få negativ innvirkning på tilflytting og utvikling for område.

– Det får åpenbart konsekvenser. Jo høyere eiendomsskatten blir, jo mindre blir attraksjonen ved å flytte til en aktuell kommune.

Drapstruet

I Hjartdal i Telemark vedtok politikerne å utvide eiendomsskatten til å gjelde hele kommunen i fjor høst. Det endte med rabalder. Ordfører Sven Tore Løkslid ble blant annet drapstruet.

Ordfører taus om drapstrusler

– Vi har ingen sunn økonomi og måtte gjøre noe. Vi valgte å innføre eiendomsskatt i hele kommunen. Det har blitt mye støy, men vi hadde ikke noe valg, sier ordfører i Hjartdal Sven Tore Løkslid.

Sven Tore Løkslid

Ordfører i Hjartdal Sven Tore Løkslid ble drapstruet etter å ha utvidet ordningen med eiendomsskatt.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Vil ikke ha eiendomsskatt

I Tokke litt lenger vest i Telemark har politikerne valgt å ikke innføre eiendomsskatt.

– Vi har valgt å se på andre strukturelle endringer fremfor eiendomsskatt. Ingen kommune ønsker å påføre innbyggerne flere utgifter enn den trenger. Og det er utgangspunktet vårt også, sier Hilde Alice Vågslid ordfører i Tokke.

Ordføreren vil derimot ikke love at det ikke blir innført eiendomsskatt i kommunen i fremtiden.

– Det kan være en fordel for oss at mange andre kommuner i fylket innfører eiendomsskatt. Vi er tydelige på at vi ikke ønsker den type skatt, sier Vågslid.

Rammer blindt

– Vi synes eiendomsskatt er en dårlig skatteform. Den rammer blindt i den form at den ikke tar hensyn til verken inntekt eller betalingsevne, sier Peter Batta i Huseiernes Landsforbund.

I enkelte områder på Vest- og Sørlandet har kommuner gått bort fra eiendomsskatten de siste åra.

– Heldigvis så er det sånn. En stor kommune som Bergen gjorde det for bare et par år siden, så det er bra, sier Batta.

eiendomsskatt

Kommunene merket med rødt har innført eiendomsskatt i hele kommunen. Kart og opplysninger er hentet fra Statistisk sentralbyrå.

 • UP: Fleire fartskontrollar

  Utrykkingspolitiet vil auke talet på fartskontrollar. Det seier UP-sjef Runar Karlsen. For høg fart er framleis den viktigaste grunnen til alvorlege trafikkulukker, og UP-sjefen trur at fleire kontrollar vil heve terskelen for å bryte fartsgrensene.

  Runar Karlsen
  Foto: Vegard B. Lien / NRK
 • Kritisk til å dele celle

  Ingeborg Kivle i Telemark fengsels- og friomsorgsforbund er kritisk til ordninga med fleire fangar på same celle. Det er fengselsstyresmaktene som seier at enkelte må dele celle i ein periode. Kivle meiner at ei ordning svekker tryggleiken.

  Ingeborg Kivle
  Foto: Anna Lognvik / NRK
 • Trafikkulukke i Bø

  Ein person er lettare skadd etter ei utforkøyring på Folkestadvegen i Bø. Fylkesveg 152 er delvis stengd på ulukkesstaden.

 • Mykje snø – liten flaumfare

  Sjølv om det er 20 prosent meir snø enn normalt rundt Tinnsjøen og Møsvatn, er det liten fare for flaum til våren. Det seier direktør i Øst-Telemarkens Brukseierforening, Nikolai Østhus. Flaumfaren aukar dersom det kjem mykje nedbør når snøen smeltar.