NRK Meny
Normal

– Sikkerheten blir godt ivaretatt

Hovedtillitsvalgt for kriminalomsorgens yrkesforbund mener det var et naturlig valg å flytte terrortiltalte Anders Behring Breivik til Skien fengsel.

Skien fengsel

Terrortiltalte Anders Behring Breivik skal være i Skien fengsel mens det gjøres ombyggingsarbeider ved Ila fengsel.

Foto: Thomas Nikolai Blekeli / NRK

Terrortiltale Anders Behring Breivik ble flyttet til Skien fengsel på mandag, melder TV2.

Breiviks forsvarer Geir Lippestad sier til NRK at flyttingen har vært planlagt en tid, og skyldes at det skal gjøres ombyggingsarbeider ved Ila fengsel.

– Det vi har fått beskjed om er at han skal være i Skien fengsel i rundt ti uker, og bakgrunnen er ombyggingsarbeider som skjer på Ila, sier Lippestad.

Hovedtillitsvalgt for kriminalomsorgens yrkesforbund, KY, Knut Are Svenkerud mener Skien fengsel er et godt valg.

– Har en god sikkerhetskultur

Leder for KY Knut Are Svenkerud

Leder for KY, Knut Are Svenkerud, mener Skien fengsel vil takle oppgaven veldig bra.

Foto: Knut-Erik Rønningen/ Kriminalomsorgen Oslo Fengsel

– Det vi vet er at sikkerheten i Skien fengsel er veldig god. De har gode planer og en god sikkerhetskultur. Skien fengsel har vært ett av de fengslene som har blitt valgt hver gang som vi skal gjennomføre en avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå, slikt vi skal gjøre i dette tilfellet også, sier Svenkerud.

– Hvordan tror du de ansatte i Skien fengsel vil oppleve dette?

– Jeg tror de ansatte i Skien fengsel vil takle den oppgaven her veldig bra. De har som sagt en god sikkerhetskultur, de er profesjonelle tjenestemenn og de er vant til å ta slike oppgaver når kriminalomsorgen ber om det., Svenkerud.

Svenkerud sier de ansatte i Skien fengsel vil fokusere på sikkerheten og ikke på personen.

Fokusert på oppgaven

– For dem er ikke Anders Behring Breivik noen annen person enn hvilken som helst annen innsatt, som er satt i en kategori som gjør at de blir satt i en avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå. Jeg tror ingen reflekterer rundt hvem den enkelte er, men de reflekterer rundt den samfunnsoppgaven som de skal løse, nemlig det å ivareta sikkerheten til samfunnet.

– Hvordan vil sikkerheten bli ivaretatt?

– Sikkerheten for samfunnet vil være godt ivaretatt under Breiviks opphold i Skien fengsel. De har planer som de har hentet opp, og er i stand til å etablere en avdeling det vi kaller en avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå. Det klarer de å gjøre veldig raskt. Dette har de gode planer på og de har godt trente tjenestemenn som gjør de i stand til å takle denne oppgaven bra, sier Svenkerud

 • Slår sammen skattekontor

  Kommunestyret i Drangedal har vedtatt å etablere en felles skatteoppkreverfunksjon for Drangedal og Kragerø. Politikerne ønsker at det skal være en kontordag i Drangedal i uka. Etableringen skjer så fort det lar seg gjøre.

 • Gode nyheter for skogbruket

  Produksjon av biodrivstoff på Tofte i Hurum kommune er gode nyheter for skogbruket i Telemark. Det skal investeres 500 millioner kroner til å bygge et anlegg på Tofte. Olav A. Veum i AT skog og Norsk Skogeierforbund mener dette er utelukkende positivt.

  Olav A Veum
 • Vil ta imot flyktninger

  Kragerø har sagt ja til å ta imot ti flyktninger i 2018 etter anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Imdi. Kragerø har kapasitet til å bosette 20, så dersom situasjonen skulle endre seg stilles disse plassene til disposisjon.

 • Trailer sperrer E134

  En trailer står og sperrer det ene feltet på E134 mellom Høydalsmo og Åmot. Vegen skal være glatt, opplyser politiet.