– Settes i kommunal husarrest

Funksjonshemmede frykter for friheten når Skien kommune vil kutte driftsmidlene til BPA og innføre meldeplikt på reiser. Lederen av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget reagerer og vil lovfeste retningslinjene.

May Britt Brovig Svendsen

BRYR SEG IKKE: May Britt Brovig Svendsen frykter hverdagen, og mener Skien kommune ikke bryr seg.

Foto: Carina Pevik / NRK

Forslaget kommunen har sendt ut på høring innebærer at brukere med personlig brukerstyrt assistanse (BPA) må melde fra dersom de forlater kommunen over syv døgn. De må også betale driftsutgiftene for seg selv og utgifter for assistenten.

Det vil gå utover reiser med skole og jobb, eller ferier, da mange allerede har en anstrengt økonomi.

– Hvis jeg må melde i fra hvor jeg er, hvor jeg skal, og når jeg vil hjem ender det med at jeg ikke reiser i det hele tatt. Jeg har heller ikke mulighet dersom de tar fra meg driftsmidlene, sier May Britt Brovig Svendsen.

Hun mener kommunen ikke tør si det er for å spare penger.

Karl Fredrik Johansen

MISTER FRIHETEN: Styremedlem i Senterpartiet Skien Karl Fredrik Johansen, sier mange med brukerstyrt personlig assistanse frykter de mister friheten sin om forslaget med meldeplikt og lite driftsmidler blir vedtatt.

Foto: Carina Pevik / NRK

Går i motsatt retning

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ble innført for å minske de sosiale forskjellene og gi funksjonshemmede med assistansebehov muligheten til å delta i samfunnet på lik linje som alle andre.

Styremedlem i Skien Senterparti, Karl Fredrik Johansen, mener kommunen går i motsatt retning.

– Om vi ikke står sammen og stopper dette, kaller jeg det en kommunal husarrest, sier Johansen.

Flere sier de vil flytte om ordningen blir annerledes enn i dag.

Vil lovfeste retningslinjene

Kari Kjønaas Kjos (Frp)

VIL LOVFESTE: Leder av Helse- og omsorgkomiteen på Stortinget, Kari Kjønaas Kjos, reagerer kraftig på at stadig flere kommuner forsøker å begrense den lovpålagte retten til en personlig assistent.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Leder av Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kari Kjønaas Kjos, reagerer kraftig på at kommunen ikke vil følge de nasjonale retningslinjene og stortingets klare intensjon.

– Det er helt håpløst.

Hun oppfordrer alle innbyggere til å melde fra til kommunen hver gang de forlater kommunen for syv dager eller mer, i solidaritet med de som blir overvåket på en slik måte.

På grunn av kommunenes motstand mot BPA, vil FrP lovfeste hva som ligger i rettighetene.

– Retningslinjer er tydeligvis ikke nok.

LES OGSÅ: Rullestolbrukere er redd for å søke assistenthjelp

Mangler kunnskap

Standard Norge tok våren 2010 initiativ til å utarbeide en ny standardkontrakt for BPA som fastsetter generelle kontraktsvilkår for partene i BPA-kontrakter.

Geir Jonny Småge

FRYKTER HVERDAGEN: Geir Jonny Småge i Uloba mener Skien kommune fraviker den norske standarden for brukerstyrt personlig assistanse.

Foto: Carina Pevik / NRK

– Den nasjonale standarden sikrer at alle blir fornøyd. Skien kommune gjør det vanskelig for seg selv når de vil fravike dette. Jeg håper det er uvitenhet og mangel på kunnskap som er motivet bak forslaget, sier Geir Jonny Småge i Uloba.

Onsdag denne uken ble alle folkevalgte politikere i Skien invitert til et informasjonsmøte med brukere og Uloba. Kun tre politikere møtte opp.

Vil ta faglig ansvar

Guro Winsvold

UTE PÅ HØRING: Kommunalsjef for helse og velferd i Skien, Guro Winsvold, var ikke på møtet, men sier kommunen gjerne vil ha innspill fra brukere.

Foto: Carina Pevik / NRK

Guro Winsvold sier Skien kommune ønsker å fortsette en BPA-ordning med stor frihet og fleksibilitet. Hun mener kommunen må ta ansvar for faglig forsvarlighet og de ansattes rettigheter.

– Vi ønsker innspill fra brukere og vi ønsker at Skien kommune fortsatt skal være et bra sted å leve for personer med BPA, sier Winsvold.