– Revurder mammografi på Rjukan

Sykepleierforbundet ber styret for Blefjell Sykehus om å revurdere vedtaket om å legge ned mammografi-tilbudet på Rjukan.

Mammografi

Illustrasjonsbilde

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Arild Standal, tillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund ved Blefjell Sykehus, ber styret for sykehuset om å vurdere mammografi-tilbudet ved Rjukan Sykehus på nytt.

Sykepleierforbundet mener vedtaket om å kutte ut all mammografi på Rjukan er gjort på feil grunnlag.

– Vi mener det er mulig å ta mammografibilder på Rjukan, og få de analysert ved screeningsenteret i Porsgrunn, sier Standal.

Standal mener det er viktig å beholde mammografi-tilbudet i Øvre Telemark, slik at kvinnene slipper å reise så langt.

Spleiselag

Tilbudet på Rjukan Sykehus ble lagt ned for å spare penger. Men Standal mener det er mulig å fortsette et tilbud for kvinnene.

– Klinisk mammografi kan fortsette slik som i dag, for det vil ikke medføre økte utgifter.

Mammografi-programmet vil medføre at man må gå over til digitalt utstyr, og dette vil medføre kostnader. Standal ønsker et samarbeid mellom mammografi-programmet, kommunene i Øvre Telemark og Blefjell Sykehus.

I et forslag til styret ber han om at man starter en dialog med kreftregisteret og kommunene for å se om det er mulig å ha en felles investering og drift for fortsatt mammografi-tilbud ved Rjukan Sykehus.