– Regjeringa hasteansetter fylkesmenn

Onsdag ble stillingene som fylkesmenn i de nye regionene utlyst. Søknadsfristen på kun to uker får flere til å reagere.

Fylkesmannen i Telemark

SLÅS SAMMEN: Telemark og Vestfold blir slått sammen når den nye regionreformen trer i kraft. Allerede før fylkene er ett, søkes det etter ny felles fylkesmann.

Foto: Britt Boyesen / NRK

– En meget kort frist, mener redaktør Magne Lerø i Ukeavisen Ledelse.

– Det er sjelden vi ser at de har et så høyt tempo i offentlig sektor, og det grunn til å sette spørsmålstegn ved om dette er klokt, sier han.

Om vi får en ny regjering etter valget til høsten, kan regionreformen bli reversert. Lerø tror ikke færre vil søke på stillingene av den grunn.

Magne Lerø

Magne Lerø i Ukeavisen Ledelse.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Jeg tror neppe blir snakk om oppsigelse dersom reformen blir reversert. De som får disse jobbene er nok ganske sikret, sier han.

Lerø tror også at ansettelser som dette vil være med på å gjøre det vanskeligere å reversere reformen.

– Å få på plass en person i en slik stilling bidrar til at reformen fester seg, og jeg tror dermed at det er mindre sjanse for at det blir endringer ved et eventuelt regjeringsskifte. Disse ansettelsene er nok et ønske om å sementere reformen som er vedtatt, sier han.

– Unødvendig hastverk

Telemark og Vestfold er én av regionene som nå søker fylkesmann. Tidligere statsråd og tidligere fylkesordfører, Terje Riis Johansen (Sp), synes utlysningen er merkelig.

Terje Riis-Johansen

Tidligere statsråd og tidligere fylkesordfører i Telemark, Terje Riis Johansen (Sp), vil ikke søke stillingen.

Foto: Petter Melsom

– I lyset av den politiske prosessen rundt regionreformen og eventuelle fylkessammenslåinger, synes jeg dette er å forskuttere helt unødvendig. Jeg mener at man burde roe ting helt ned, og se hva som blir resultatet av regionreformen først, sier han.

– Det er få argumenter for å gjøre dette så kjapt, og de har unødvendig hastverk. Dette virker som en måte å binde opp prosessen med regionreformen på, legger han til.

– Du er en typisk kandidat til en slik jobb. Kommer du til du søke?

– I teorien kunne dette vært en stilling for meg, men jeg har ingen ambisjoner om å søke, sier han.

– Ser ingen grunn til å vente

Paul Chaffey

Statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statssekretær Paul Chaffey (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier det ikke er uvanlig med to ukers søknadsfrist i offentlig sektor.

– Nå som ny fylkesmannsstruktur er vedtatt, ser vi ikke noen grunn til å vente med å lyse ut de nye embetene. Med tidlig avklaring av hvem som blir de nye fylkesmennene, får de god tid til å bli kjent med embetene, kommunene og andre samarbeidspartnere før de skal tiltre som fylkesmenn.

– Er disse ansettelsene et forsøk på å gjøre regionreformen umulig å reversere?

– Regjeringen fastsetter ny fylkesmannsstruktur på selvstendig grunnlag for å understøtte embetenes roller og oppgaveløsning. Samtidig har regjeringen lagt stor vekt på mest mulig sammenfallende strukturer mellom fylkesmannen og den strukturen for fylkeskommunen det er flertall for i Stortinget, sier Chaffey.