Bellona: – Nye planer ivaretar alle bekymringer

NRK meldte fredag at NOAH har utarbeidet nye planer for avfallsdeponi i Brevik. Frederic Hauge i Bellona støtter de nye planene fullt ut.

Dalen gruve, Brevik

NOAH har utviklet nye planer for avfallsdeponi i Brevik.

Foto: Vetle Houg/Norcem / NPK

NOAHs nye konsept inneholder planer om at avfallet behandles på Langøya før det skipes til Brevik og et nytt kaianlegg i Kongskleiva rett ved naturreservatet Frierflogene. Derfra vil man sprenge en ny tunnel med direkte adkomst til gruvene.

Frederic Hauge

Frederic Hauge og Bellona mener at de nye planene for avfallsdeponi ivaretar alle bekymringer fra folk i Brevik.

Foto: Kari Skeie / NRK

Hauge forteller at Bellona har jobbet tett med NOAH i utarbeidelsen av de nye planene for avfallsdeponi i Brevik.

– Vi mener dette er en veldig god løsning som burde ivareta alle lokale bekymringer. Man slipper nå både transport av ubehandlet avfall gjennom bebodd område og man slipper å ha behandlingsanlegg her, sier han.

Å bore nye tunneler rett ved siden av og til dels under et naturreservat ser han ikke som problematisk.

– Vi har gått gjennom dette grundig og kan ikke se noen problemer. Dette er vårt forslag inn i planprosessen til Klima- og miljødepartementet, slik at dette må konsekvensutredes, men vi kan ikke se noen utfordringer i forhold til naturreservat på denne måten, sier Bellona-lederen.

Støre garanterer at det ikke blir deponi i Brevik

Sendte nye deponiplaner til toppolitikere like før valget

Uenig

Ordfører i Porsgrunn Robin Kåss deler ikke Hauges overbevisning.

– Her snakker man om å bygge et helt nytt kaianlegg i og ved et naturreservat, drive nye tunneler inn i de gamle gruvene, plassere farlig avfall, tungmetaller, rett under boligene til mange mennesker. Jeg synes det virker som en dårlig ide, sier ordføreren.

Kartoversikt nye avfallsplaner NOAH

Den nye kaia (markert med rødt) er foreslått lagt til Kongskleiva like ved naturreservatet Frierflogene. Herfra skal det bores tunneler inn i fjellet og rett inn i gruvene i Brevik.

Frå gift til data

Advarer mot lagring av farlig avfall

Blir verre

Jan Erik Parr fra «Nei til Deponi» er om mulig enda mer skeptisk enn Kåss.

Jan Erik Parr

«Nei til Deponi» og Jan Erik Parr er svært skeptisk til de nye planene.

Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

– Jeg synes nesten det er en forverring. Før ville de kjøre alt sammen inn i Eidangerfjorden, nå ønsker de å frakte avfallet gjennom både Eidangerfjorden og Frierfjorden. Vi i Brevik vil jo bli omringet, sier Parr.

Han mener at hovedutfordringen, nemlig lagring av giftig avfall rett under husene til folk, ikke er tatt hensyn til.

– Det at de vil fylle grunnen til Brevik by med avfall, som vi mest sannsynlig vet at med tiden vil lekke ut i fjorden. Her er det ingen forbedring. Det nye forslaget skaper bare en veldig usikker fremtid, og er forferdelig dårlig utnyttelse av det potensialet som finnes i gruvene i Brevik, sier Parr.

Trenger deponi

Frederic Hauge mener man i stor grad har søkt å ta hensyn til lokalbefolkningen, men at et slikt deponi er nødvendig.

– Vi har lagt vekt på den bekymringen som har vært lokalt. Samtidig har vi vært helt klare på at Norge og verden trenger et slikt deponi. Vi håper vi kan minimere avfallet, men dette er den beste løsningen, hevder Hauge.

Dalen gruver i Brevik kan bli deponi for Noah og farlig avfall

Oversikt over gruvegangen i Dalen gruver i Brevik.

Foto: Norcem