NRK Meny
Normal

Mental Helse: – Norsk politikk skaper ensomme mennesker

Helsekravene i forskriften om førerkort gjør at mennesker som har psykiske lidelser eller tar spesielle medisiner mister retten til førerkort. – Det fører til at mange føler seg ensomme og isolerte, sier Mental Helse.

Linda Øye

Linda Øye i Mental Helse mener personer selv klarer å vurdere om de er i stand til å kjøre bil.

Foto: Privat

– Vi har bedt om en oversikt som eventuelt viser at mennesker med psykiske lidelser er farligere i trafikken enn andre, sier Linda Øye i Mental Helse.

Dagens førerkortforskrift ble innført i 2009. Den er Øye lite fornøyd med.

–​ Forskriften er kun stigmatiserende, slår hun fast.

Åpne for endringer

Brita Straume, Trygg Trafikk

Brita Straume mener trafikanters sikkerhet må komme i første rekke.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Brita Straume i Trygg Trafikk sier de ikke har oversikt over forskning på området, men hun presiserer at Trygg Trafikk er åpne for endringer i forskriften. Samtidig er hun opptatt av at tydelige helsekrav kan være gode bidrag i trafikksikkerhetsarbeidet.

– Trafikantens adferd, som følger av sykdom, medikamenter og trøtthet, er en viktig medvirkende årsak til trafikkulykker. Mennesker er ikke alltid i stand til å vurdere sine egne evner, sier Straume.

– Fellesskap er en vaksine

Helseminister Bent Høie skriver i et innlegg til Mental Helse at de vil styrke innsatsen for å forebygge ensomhet, og at fellesskap er en vaksine som beskytter mot en rekke sykdommer.

Øye er glad for at helseministeren nå retter oppmerksomheten mot ensomhet. Noe av det viktigste er å få endringer i førerkortforskriften slik at mennesker kan komme seg ut i verden, mener hun.

– Myndighetene snakker ofte om diett, røykeslutt og om å komme seg ut i frisk luft når de refererer til folkehelse, men om de bare fokuserer på dette skaper de samfunnssvake grupper som egentlig ikke er svake.

Saken fortsetter under bildet.

Helseattest

Helsekravene i forskriften for førerkort er nå under revisjon. Fra flere hold kommer det innspill til hvordan de nye kravene bør se ut.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

– Vedtaket skaper isolasjon

Øye mener at veldig mange ensomme mennesker vil få det bedre hvis det blir endringer i forskriften.

Bente Moe.

Bente Moe i Helsedirektoratet sier helsekrav aldri vil kunne hindre personer i å kjøre uten førerkort.

Foto: Henrik Bøe/Erik Waage / NRK

– Det ringer mennesker fra hele landet. De er på gråten fordi de har blitt fratatt førerkortet. De føler seg isolert på grunn av uvitenhet om psykiske lidelser.

Bente Moe i Helsedirektoratet sier at føreretten er begrunnet i trafikksikkerhet for alle trafikanter.

– Personer som har sykdommer eller tilstander som gjør at de ikke har tilstrekkelig oppmerksomhet og reaksjonsevne, fyller ikke helsekravene.

Hvis noen er i psykose, vil det at de ikke oppfyller kravene stoppe dem fra å sette seg i bilen?

– Nei, helsekrav vil aldri kunne hindre personer i å kjøre uten førerkort, sier Moe.