NRK Meny

– Må omprioritere

– Asylmottak må legges til områder nær byene, ikke i utkantstrøk, sier politimester Rita Kilvær til Varden. Idag er det mange asylmottak i områder, der politiet har lite ressurser. –Hvis vi får stadig flere asylmottak i Øvre Telemark, må politiet omdisponere mannskap fra Grenland til øvre deler av fylket, sier Kilvær.