Mener skoler bryter opplæringsloven

SKIEN (NRK): Elevorganisasjonen i Telemark hevder videregående elever må betale for å være med på klassetur – stikk i strid med opplæringsloven.

Babak Siami

Babak Siami, leder av Elevorganisasjonen i Telemark.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

– Dette er et prinsipp om at skolen være lik for alle og alle skal få lik undervisning, sier leder i Elevorganisasjonen i Telemark, Babak Siami.

Det er opplæringsloven som sier at opplæring i videregående skole skal være gratis.

Elevorganisasjonens har engasjert en advokat som har sendt brev til Telemark fylkeskommune. Der vises det til flere eksempler på skoleturer hvor elevene har måttet betale egenandel.

Mange skoler krever egenandel

Turene har vært alt fra dagsturer til Oslo til ukesturer til europeiske byer. Ifølge Elevorganisasjonen har elevene betalt et sted mellom 500 kroner og 5000 kroner for å være med på disse turene.

– Vi ser mange eksempler blant annet fra de større skolene. Da kreves det at elevene betaler en egenandel for å være med på klasseturen. Hvis eleven ikke betaler, kan eleven ikke være med, sier Siami.

Siami sier det blir feil når elever holdes utenfor det sosiale miljøet fordi de ikke har råd til å være med på klasseturen. Elevorganisasjonen hevder også at elever risikerer fravær og dårligere karakterer hvis de ikke blir med på klasseturen.

Hjalmar Johansen videregående skole

Hjalmar Johansen videregående skole i Skien.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Har ikke skjedd noe galt

Fylkesopplæringssjef i Telemark fylkeskommune, Helge Galdal, sier at fylkeskommunen både undersøker konkrete eksempler som elevorganisasjonen tar opp og skolenes praksis over tid.

– Gratisprinsippet står sterkt i skolen. I disse tilfellene tror jeg det har vært gode intensjoner og ønsker å få til noe bra for elevene, og så har man ikke vært like klar på om alle regler er fulgt til punkt og prikke.

Galdal understreker at han ikke vet om det har skjedd noe galt ved skolenes turer. Han avventer undersøkelsene som gjøres.

Babak Siami i Elevorganisasjonen sier at hvis det har vært omfattende brudd på gratisprinsippet, kan det være aktuelt å kreve erstatning fra fylkeskommunen.

– Jeg kan ikke se noen grunn til at vi ikke skal gjøre det. Dette har vært et stort problem, til tross for at vi har vært i dialog med fylkeskommunen.

Har sluttet med egenandel

Eli B. Auråen

Rektor Eli B. Auråen ved Hjalmar Johansen videregående skole.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Ifølge Elevorganisasjonen i Telemark har Hjalmar Johansen videregående skole krevd betaling av elever som skulle på klassetur. Det skjedde i forbindelse med turer til Praha og Oslo i 2014.

Rektor Eli B. Auråen ved Hjalmar Johansen videregående skole sier dette er turer som elevene har spart penger til.

– Vi har hatt to turer på media og kommunikasjon i dette skoleåret. Den ene var i september og den andre i mars. Disse turene har elevene spart penger til i klassekassa. Elevene har også bidratt med jobber de har gjort, sier Auråen.

Rektoren kjenner ikke til at noen har fått trekk i karakteren fordi de ble hjemme da klassen var på tur.

– Det skal de ikke ha. Men ifølge mine opplysninger var alle elevene med til Oslo. Etter at reglene ble presisert av fylkeskommunen, så har vi ikke hatt noen klasseturer der det har vært egenandeler, sier Auråen.