– Livsfarlig mopedkjøring over stengt bru

Mopeder kjører i høy hastighet over Porsgrunnsbrua, til tross for at brua er stengt for vedlikehold. Nå har Statens vegvesen sett seg nødt til å kontakte politiet.

Porsgrunnsbrua

Porsgrunnsbrua er stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid, og åpner ikke igjen før 10. november.

Foto: Tor Arvid Austråt Gundersen

Morten Henning Jensen i Statens vegvesen sier til NRK at den ulovlige mopedkjøringen kan være til stor fare for gående og syklende, samt for arbeiderne som jobber på brua.

Kun for gående og syklende

I dag sendte han en e-post med denne teksten til politiet:

«Vi har problemer med at mopeder kjører over brua i høy hastighet. Det er ikke ment at brua er for mopeder i det hele tatt under det arbeidet som gjøres på brua. Dette er til fare for gående, syklende. I tillegg er det en ikke bra for dem som arbeider der. Vi vil derfor anmode politiet til å etterse dette. Spesielt før skoler starter og etter at de slutter er problemet størst.»

Jensen utdyper overfor NRK hvorfor han i dag gikk til politiet med saken.

– Det har skjedd noen farlige hendelser. Mopeder kjører over i stor hastighet. Det er en kurve på brua og det er dårlig oversikt der. Det er skiltet at det ikke skal være motorisert ferdsel på brua mens det foregår arbeider der, og derfor har vi kontaktet politiet, sier han.

Han sier han håper at politiet vil følge med på brua i tiden fremover.

Tor Egil Syvertsen

Stasjonssjef Tor Egil Syvertsen ved Grenland politistasjon sier at politiet vil følge med.

Foto: Hilde Martine Lindgren / NRK

– Brua er åpen for gående og syklende, og de skal føle trygghet når de ferdes over der.

Les også:

– Flere farlige episoder

Jensen forteller videre at han var på vernerunde på brua på mandagen.

– De som jobber på brua fortalte meg da at det hadde vært flere farlige episoder forårsaket av mopeder. Det er ikke bare det at de kjører der; de kjører fort også, sier han.

Han oppfordrer mopedførere til å kjøre lovlig.

– Jeg håper at de nå vil kjøre rundt Frednes isteden, sier han.

Porsgrunnsbrua har vært vedlikeholdsstengt for all båt- og biltrafikk siden 20. september, og åpner ikke for normal trafikk igjen før 10. november.

Vedlikeholdsarbeidene omfatter blant annet utskifting av akslingene som bærer bruklaffene.

Vil holde øye med brua

Stasjonssjef Tor Egil Syvertsen ved Grenland politistasjon sier at politiet vil følge med på aktiviteten på brua.

– Vi tar dette til etterretning, og jeg vil samtidig si til dem som driver denne aktiviteten på brua at de må slutte. Og det er både av hensyn til de myke trafikantene, og med tanke på at dette er forbudt, sier han.

– Hva vil politiet gjøre?

– Så langt vi evner så vil vi holde øye med forholdene på brua, og eventuelt se på om vi må drive kontrollvirksomhet, sier Syvertsen.