NRK Meny
Normal

– Kan bli farligere på «gammel» E18

Når standarden blir bedre på motorveiene rundt Telemark, kan det bli flere ulykker på delene av E18 som ikke er bygd ut, frykter Trygg Trafikk.

Køer på E18 i Bamble

På E18 gjennom Bamle i Telemark er det kort avstand mellom kjøreretningene. Når bilistene kommer fra de utbygde motorveiene, kan de bli lurt til å kjøre mer dristig på veier der man burde kjøre forsiktig, mener Trygg Trafikk.

Foto: Kurt Inge Dale / NRK

Denne sommeren åpner en ny ferdig utbygd strekning motorvei i Vestfold. Hovedveien fra Oslo til Sørlandet har dermed store forskjeller i veistandarden.

Vidar Tellefsen i Bamble frykter for trafikken i sommer.

– Her, for eksempel, er det mange farlige forbikjøringer, sier han og peker på en ulykkesbelastet strekning av E18 gjennom Bamble.

Vidar Tellefsen i Bamble

Vidar Tellefsen frykter trafikken i Bamble når veiene rundt er så mye bedre.

Foto: Berit Heggholmen / NRK

Han ser med bekymring på Europaveien som går gjennom grenda, og i årevis har han dokumentert ulykker og konflikter på strekningen.

– Jeg er bekymret for sommertrafikken, sier Tellefsen.

Færre ulykker på ny vei

For to år siden ble forrige bit av E18 pusset opp til firefelts motorvei. Før sommeren åpner neste strekning. Da har veien fått et løft nesten hele veien fra Oslo til Porsgrunn.

Og det merkes på ulykkesstatistikken, sier Bjørn Richard Kirste i Statens vegvesen.

– Antallet ulykker er redusert, og det er også alvorlighetsgraden i ulykkene, sier Kirste.

– Det er sjelden man har dødsulykker på en motorvei med den standarden, sier han om den utbygde veien i Vestfold.

Vant til bedre veier

Men når man kjører sørover og kommer inn i Telemark, så er det ikke utbygd mer vei. Det bekymrer Brita Straume i Trygg Trafikk.

– Vi venner oss til en kjøreadferd som ikke egner seg for en vei som er slik den er i Porsgrunn og Bamble. Der er det trangt og møtende trafikk, sier Straume.

– Bilistene kan ta med seg kjørekulturen som gjør at de tar flere sjanser, som gjør at risikoen kan øke på denne strekningen.

Det er bevilget penger til motorvei gjennom Bamble, men den bygginga vil ikke starte før tidligst i slutten av neste år.

Folk må forberede seg på fartsvante bilister inn i nabolaget i flere somre ennå.

E18 gjennom Bamble i Telemark

Det har vært mange ulykker på veien i Bamble.

Foto: Berit Heggholmen / NRK