NRK Meny

– Ikke flere busser

– Flere busser for tog på Vestfoldbanen fra Skien til Larvik er uheldig, mener fylkeskommunen. – Det må bli færre bussavganger i de nye togrutene, skriver fylkeskommunen i en høringsuttalelse til samferdselsdepartementet. Fylkeskommunen krever også at drifta på Bratsbergbanen blir opprettholdt, og at det bør bli totimersavganger på Sørlandsbanen.