– Helseministeren har skylda

Ordførerkandidat for Arbeiderpartiet mener det er Helseministerens skyld at Sykehuset Telemark går med underskudd.

Statssekretær i Helsedepartementet Robin Martin Kåss

Robin Kåss (Ap) mener den borgerlige regjeringa ikke har fulgt opp anbefalingene fra den rødgrønne regjeringa om å gi omstillingsmidler til Sykehuset Telemark.

Foto: Sørbø, Krister / NTB scanpix

Sykehuset Telemark har et budsjettunderskudd på 55 millioner kroner. Tidligere statssekretær Robin Kåss (Ap) sier den rødgrønne regjeringen så at sykehuset skulle gjennom en krevende periode og hadde derfor tenkt å gi sykehuset omstillingsmidler.

Les også:

– Dette er helt klart et ansvar for helseministeren, sier Kåss. Han sier departementet fikk melding om omstillingsarbeidet ved sykehuset for over et år siden.

Hør debatten:

Ingenting til Telemark

– Da gjorde Jonas Gahr Støre det som Bent Høie nå burde ha gjort. Han tok kontakt med Helse Sør-Øst. Det ble også skrevet klart inn i statsbudsjettet om de utfordringene som er i Telemark og at de må gripes fatt i og at det må gis et økonomisk handlingsrom.

Kåss mener dagens regjering ikke har fulgt opp dette. Han peker på at mens Oslo universitetssykehus har fått 3,6 milliarder kroner i omstilling, så har omstillinga i Telemark ikke blitt fulgt opp med noen ting.

– Da blir ikke fokuset på å lage et fremtidsretta sykehus for Telemark, men det blir et fokus på å spare penger på kort sikt.

Tar ansvaret

Anne Grethe Erlandsen (H) er statssekretær for helseministeren. Hun mener

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet.

Anne Grethe Erlandsen (H) sier sykehusene aldri har fått mer penger til å drive og gjøre nødvendige omstillinger for.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB sAanpix

Kåss forsøker å fremstille arbeidet som den forrige regjeringen gjorde på en bedre måte enn det som er tilfelle.

Hun sier at det ikke står noe om ekstra penger til sykehuset i statsbudsjettet som de rødgrønne etterlot seg.

– Vi har absolutt ansvar for det som foregår innenfor helse sør-øst og Sykehuset Telemark. Derfor har vi hatt flere møter, både med helse sør-øst og Sykehuset Telemark alene og sammen med de mest berørte kommunene i Telemark.

Aldri fått mer penger

Hun sier departementet er klar over at sykehuset har brukt mer penger enn de har, til omstillingsarbeid. Derfor vil det ta tid før de kommer i balanse. Hun mener likevel at dette er helseforetaket i stand til å håndtere, siden de har fått mer penger enn tidligere.

– Sykehusene har aldri fått så mye penger som i år. Vi la inn mere penger enn det som lå igjen fra den rødgrønne regjeringa. Det kommer til å bli et godt år for sykehusene, de får armslag til å fordele sine midler til de investeringene som er nødvendige. Vi har sørget for at Helse Sør-Øst har mer midler, som kan komme sykehuset i Telemark til gode.