NRK Meny

– For mange morlause kalvar

Styreleiar Per Lykke ved Hardangervidda Nasjonalparksenter ber om at reglane for villreinjakta blir endre, slik at det fylgjer eit fellingsløyve for kalv med kvart fellingsløyve for simle. Styreleiaren meiner at det går for mange morlause kalvar att etter jakta. Per Lykke tek saka opp i eit møte med miljøpolitikarar frå Stortinget i dag.

Reinkalv og simler
Foto: NINA