NRK Meny
Normal

– Fallitterklæring å sende innsatte til utlandet

– Å sende innsatte til Nederland for å sone, betyr nedbemanning for norske fengsler. Det sier Ingeborg Kivle i Norsk fengsel- og friomsorgsforbund.

Ingeborg Kivle er leder i Norsk fengsel- og friomsorgsforbund avdeling Telemark og nestledar i Regio

LEDIG KAPASITET: Ingeborg Kivle er kritisk til å sende norske fanger ut av landet, samtidig som det er ledig kapasitet i fengslene her i landet.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Ingeborg Kivle er leder i Norsk fengsel- og friomsorgsforbund avdeling Telemark, og nestleder i Region Sør. Hun mener det er en fallitterklæring fra den norske stat at innsatte blir sendt til Nederland.

– Vi sender ut innsatte som er norske, og som skal være i norske fengsler. Norge har vært nummer en i hele Europa, på hvordan vi tar imot de innsatte. De blir lært opp til et nytt liv, enten ved å gå på skole eller ved å ha et arbeid når de kommer ut, sier Kivle.

Hun sier at norske fengsler har ledig kapasitet som ikke blir brukt.

– Vi har aldri hatt så mange ledige plasser i Skien fengsel som vi har nå, sier Kivle.

I Region Sør er det totalt 10 prosent ledige plasser i fengslene.

Mer alternativ soning

Hun mener det er mange som soner i lukkede fengsler, som kunne fått lov til å sone med alternative soningsformer. På den måten kunne Norge klart å ta seg av soningskøen uten å måtte kjøpe plasser i nederlandske fengsler.

Kleivgrend fengsel

Kivle trekker frem skogsleieren i Fyresdal som et godt prosjekt. Nå er leieren, som er en avdeling under Arendal fengsel, foreslått lagt ned.

Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

– Blant annet skogsleieren i Fyresdal, den er spesielt prosjekt som passer godt til enkelte innsatte. Elektronisk kontroll kunne også vært bygget ut mer, det passer godt for andre innsatte.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 blir det foreslått å legge ned den såkalte skogsleiren Kleivgrend i Fyresdal, som er en avdeling under Arendal fengsel. Fengselet er tidligere omtalt som Norges mest åpne fengsel. Det foreslås også en reduksjon i bevilgningen til kriminalomsorgen på 18,8 millioner kroner, som skal tas ut som en del av avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen i staten.

Kivle mener konsekvensen av å sende innsatte ut av landet er at det blir færre ansatte i fengselssektoren.

– Det er det eneste vi har å spare på. Det går utover de innsatte, som får mer tid på cella og får mindre å gjøre. Det igjen kan føre til mer uro, mer vold og trusler, mener Kivle.

– Innsatte bør sone i ordentlige fengsler

Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet i Telemark, Bård Hoksrud avviser kritikken fra Kivle.

– Dette er ingen fallitterklæring. Med bakgrunn i at det forrige regjeringa ikke bygde ut fengselsplasser fikk vi et aktutt behov, derfor har vi leid fengselsplasser i utlandet, samtidig som vi bygger nye fengsler i Norge for å møte behovet, sier Hoksrud.

Hoksrud sier at han ikke kjenner til at det er mye ledig kapasitet ved fengsler i Norge, og mener at det er viktig at innsatte soner i lukkede fengsler.

– Jeg mener at man bør sone i ordentlige fengsler hvis man har gjort noe alvorlig. Kleivgrend fengsel i Fyresdal er et godt tilbud, men den type plasser har vi nok av. Vi trenger flere vanlige, tradisjonelle, ordentlige fengselsplasser, sier Frp-politikeren.