Normal

– Eldre ligger i egen avføring og får dusje hver tredje uke

– Det er uverdige forhold i eldreomsorgen. I verste fall kan liv gå tapt sier de ansatte.

Gry Elisabeth Nilsen og Karin Mobæk

– Arbeidspresset blant de ansatte i eldreomsorgen i Kragerø er så stort at de ikke har tid til å ta seg av de eldre, sier hovedvernombud Gry Elisabeth Nilsen og tillitsvalgt i sykepleierforbundet Karin Mobæk.

Foto: Kurt Inge Dale / NRK

Noe av det verste vi opplever er at pasienter må ligge i lange tider med sin egen avføring fordi pleierne ikke har tid til å ta det, sier hovedverneombud i Kragerø, Gry Elisabeth Nilsen til NRK.no.

Ifølge Nilsen er arbeidspresset blant hjemmehjelpen og sykepleierne i Kragerø nå så stort at de ikke lenger har tid til å ta seg av de eldre på en faglig forsvarlig måte.

– Pleierne må faktisk be de eldre om å gjøre i buksa i stedet for å følge dem på toalettet, fordi de rette og slett ikke har tid til å følge dem. Pasientene reserverer seg jo også nå fra å be om hjelp fordi de vet at pleierne er så travle.

Er disse forholdene typisk for Kragerø kommune, eller har du lignende historier. Ta kontakt med vår journalist , eller si din mening nederst i artikkelen.

Får dusje hver tredje uke

Kragerø kommune har innført vikarstopp på grunn av svært dårlig kommuneøkonomi.

Samtidig som politikere og administrasjon i kommunen er klar over den vanskelige situasjonen, sitter det eldre og venter på å få dusje. Noe som ikke lenger er en selvfølge.

I utgangspunktet skal de jo få dusje hver fjortende dag, men det som skjer nå er jo at de får dusje hver tredje uke, eller kanskje enda mer sjeldent enn det, sier Nilsen.

– Liv kan gå tapt

Karin Mobæk er hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund. Hun frykter at liv kan gå tapt slik situasjonen er nå.

– Jeg frykter det fordi vi ikke har samme kapasitet til å være til stede når vi ser at pasientene blir vesentlig dårligere.

Hun krever nå at Kragerø kommune opprettholder et forsvarlig tilbud for de eldre i kommunen.

– Vi er pålagt å ta ansvar for dem, og det må kommunen bare gjøre, sier Mobæk.

Innbyggerne er skremt

Flere av innbyggerne NRK.no har snakket med i Kragerø er rystet over behandlingen de eldre i kommunen får.

– Jeg synes det er uakseptabelt uansett hvor i Norge dette skjer. Vi har det så bra, og de eldre burde absolutt få den pleien de trenger, sier Ragnhild Nyseth Holen.

En annen kvinne vi møter i Kragerø er rett og slett forferdet.

Dette er helt forferdelig. Det er en horribel situasjon. Kommunen og staten må se å få gjort ett eller annet. Det er skremmende, sier hun.

Kan ikke love mer penger

Kåre Preben Hegland

Ordfører i Kragerø, Kåre Preben Hegland sier det er ledelsen innenfor omsorg som må ta ansvaret for de eldres situasjon.

Foto: Tom Andersen / NRK

Ordfører i Kragerø, Kåre Preben Hegland fra Høyre er klar over situasjonen, men kan ikke love mer penger til omsorg.

– Politikerne har forutsatt at ledelsen, særlig innenfor omsorg, tar det ansvaret de har i forhold til både liv og helse, og ikke minst slik at de eldre får en verdig hverdag. Samtidig er kommunen i en situasjon som gjør at vi må ta noen tak nå, for å forhåpentligvis komme bedre ut i andre enden, sier han.

– Hva tenker du om at pasienter må ligge i sin egen avføring fordi pleierne ikke har tid til å ta seg av dem?

– Sånn skal det selvfølgelig ikke være, og jeg forventer at det blir ordnet opp i.