– Dramatisk og distriktsfiendtlig

Telemarks fylkesordfører, Sven Tore Løkslid (Ap), angriper regjeringens statsbudsjett på flere områder.

Sven Tore Løkslid

Sven Tore Løkslid kritiserer regjeringens bevilgninger blant annet til Telemarkskanalen.

Foto: Roald Marker / NRK

– Regjeringen krever at vi skal bedre sikkerheten i tunnelene i fylket innen 2020. For å få til dette trenger vi åtte millioner kroner til planlegging i dette budsjettet - isteden fikk to, sier Løkslid. Han peker på at samlet kostnad ligger på 142 millioner kroner.

– Et problem for Telemark

I tillegg er bevilgningene til riksvei 36 redusert.

– Dette har vært en trend over flere år, og det er et problem for fylket vårt - ikke minst midtre og øvre Telemark, som blir særlig rammet. Her snakker vi om små midler som har stor betydning lokalt, for eksempel til trafikksikkerhet og knutepunktsutvikling, sier fylkesordføreren i en pressemelding.

Siv Jensen

Finansminister Siv Jensen (Frp) legger frem regjeringens forslag til statsbudsjettet 2017 for Stortinget.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Løkslid mener likevel at det er bra at grenlandsregionen beholder posisjonen som ett av Norges ni byområder som er med i ordningen med bymiljøavtaler. Det vil si at det brukes statlige midler for å bidra til at veksten i persontransporten, består av vekst i bruk av kollektivtransport, sykkelbruk og god, gammel gåing.

Telemarkskanalen

Løkslid er også bekymret for flomberedskapen i fylket, og mener at de bevilges for lite penger til rehabilitering og vedlikehold av Telemarkskanalen.

Behovet for teknisk vedlikehold av kanalens 29 sluser, 18 slusekamre, fire dammer og fire flomluker de kommende sju årene, ligger på 60 millioner kroner. Regjeringen vil gi fire millioner.

– Dette forslaget tyder på at regjeringen ikke har tatt inn over seg Telemarksvassdragets betydning for flomsituasjonen i fylket. Vi har allerede sett hvor alvorlig dette kan bli for Telemark, og hadde forventet at staten tok større et ansvar her, sier Løkslid.

– Distriktsfiendtlig

I statsbudsjettet ligger det forslag om 42 millioner kroner til regionale utviklingsmidler og omstillingsmidler for Telemark. Dette er en nedgang på 12 millioner kroner fra i fjor.

Fylkesordføreren mener at heller ikke et tilleggsbehov for omstillingsmidler på åtte millioner kroner, er ivaretatt. Dermed står Telemark fylkeskommune med 20 millioner kroner i manko for å løse fylkets arbeidsplassutfordringer, ifølge en pressemelding fra Løkslid.

– Dette er svært skuffende. Forslaget svekker fylkeskommunens evne til å hjelpe de kommunene som har omstillingsproblemer. Dette gjør oss dårligere i stand til å stimulere til arbeidsplassevekst i fylket, sier Løkslid, som kaller det et dramatisk og distriktsfiendtlig kutt.

Det mener Frps Bård Hoksrud er helt feil av fylkesordføreren. Ifølge Hoksrud er nettopp pengebruken på veier i områdene utenfor Grenland det beste for distriktene.

– Er det noe som er viktig for næringslivet i Telemark, er det å få på plass infrastruktur. Og denne regjeringen kommer med mange penger til dette, både på vei og jernbane, sier Hoksrud.