– Dette er krise for kriminalomsorgen

Justisminister Anders Anundsens forslag om å sende fanger til Nederland, er en fallitterklæring for den norske staten, mener tillitsvalgt.

Ingeborg Kivle

FRYKTER: Ingeborg Kivle i Norsk fengsel- og friomsorgsforbund er redd for fengselsansattes sikkerhet når de er pålagt å spare 30 millioner kroner.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Kriminalomsorgen er pålagt å spare 30 millioner kroner, samtidig som det planlegges å bruke over 100 millioner kroner i 2015 på å etablere soningsplasser i Nederland.

Kan ikke ta vare på egne innsatte

Fra begynnelsen av september planlegger norske myndigheter å sende de første av snaut 250 innsatte til fengselet Norgerhaven i Nederland.

– Det er rett og slett en fallitterklæring for den norske staten, sier Ingeborg Kivle, leder for Norsk fengsel- og friomsorgsforbund (NFF) i Telemark.

Hun mener pengene burde blitt brukt i kriminalomsorgen i Norge, og at det er snakk om mange arbeidsplasser som går til utlandet. Av dem som skal være i Nederland, er kun toppledelsen fra Norge, sier hun.

Stoler ikke på regnestykket

– Og det verste er at vi ikke vet hva regnestykket blir. Men det jeg har hørt, etter å ha tatt noen telefoner, er at det vil koste omtrent 240 millioner kroner i året å drive i Nederland. Og da kommer dagpenger til innsatte og kjøring til og fra Norge i tillegg. Så dette blir dyrt, sier Kivle.

Hun sier at det i Skien fengsel, med avdelinger i Skien og Kragerø, ikke er noe å gå på når det kommer til innsparing – selv om det er bestemt at fengslene skal barbere budsjettene med 30 millioner kroner.

– Vi kan ikke spare mer, for vi går underbemannet allerede. Så dette er krise for kriminalomsorgen. Og det går selvsagt ut over innsatte, som vil få et mye dårligere tilbud. Dette fører også til at vi frykter for sikkerheten til de ansatte, sier Kivle, og legger til:

– Terrorbildet i Norge øker, og vi vil nok få en annen fangesammensetning i fengslene. Skien fengsel er et kategori 1-fengsel, altså huser vi de med lengst dommer. Og når vi får færre folk på jobb, vil vi merke det. Det vil bli mer utagering, for de innsatte må sitte mer på cellene sine fordi det blir mindre tilbud på dagtid og mindre fritid på ettermiddagene.

– Kreativt forslag

Fylkesordførerkandidat for Telemark Fremskrittsparti, Knut Morten Johansen, sier at han og Kivle nok er enig i en del av tankene hennes, men han mener at Norge nå har en justisminister som har en helhetlig tankegang rundt hele strafferettskjeden.

– Det medfører at han ønsker å redusere soningskøen, og han ønsker å gjøre det nå, sier Johansen.

– Vi må huske at soningskøen ikke blir mindre, den øker. Jeg mener at Anundsens forslag er kreativt og nyskapende. Men jeg er enig med Kivle i én ting: Jeg skulle ønske dette kunne vært unngått og mener også at dette er en krise for kriminalomsorgen. Og det er ikke grunn til å frykte for arbeidsplassene i norsk kriminalomsorg, slår Johansen fast.

Skien fengsel

SKIEN: Skien er et kategori 1-fengsel, der de med lengst dommer sitter.

Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK