NRK Meny
Normal

– Bratsbergbanen blir billigere

Ny teknisk løsning gjør elektrisk drift på hele Bratsbergbanen betydelig billigere, hevder fylkeskommunen.

Bratsbergbanen

Ny teknisk løsning kan gjøre det billigere å elektrifisere Bratsbergbanen.

Foto: nils martin brandvik / nrk

Ifølge fylkeskommunen er løsningen å feste den elektriske kjøreledningen som

skal henge over jernbanesporet, til ei stålskinne. Hvis den skulle falle ned, er det ikke fare for at ledningen vil bli slynget ut til omgivelsene. Da faller den rett på skinnegangen.

– Det gjør at kravene til sikkerhetsavstander når det gjelder slyng blir mye lavere, sier rådgiver i Telemark fylkeskommune, Anne-Gro Ahnstrøm.

Krevende sikringsarbeid

Ahnstrøm sier det er krevende å montere stålskinna som skal festes til den elektriske kjøreledningen.

Jørn Christensen.

Notodden-ordfører Jørn Christensen utelukker ikke at Notodden kommune kan bidra økonomisk.

Foto: Ragnar Lurås / NRK

– Det har blitt gjennomført en risikoanalyse, og den er nå til vurdering ho jernbaneverket.

Dersom forslaget blir gjennomført kan prisen på elektrifiseringen bli redusert fra 30 millioner kroner til mellom 12 og 15 millioner kroner. Fylkespolitikerne tar halve regninga dersom staten eller andre, for eksempel Notodden kommune, betaler den andre halvparten. Kravet er fortsatt at staten står for togdrifta.

Samferdselsministeren har sagt nei

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har tidligere uttalt at det ikke er aktuelt å

Ketil Solvik-Olsen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har tidligere sagt nei til å gi mer penger til Bratsbergbanen.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

bruke mer penger på Bratsbergbanen. Men med det nye forslaget håper Ahnstrøm at det allikevel kan bli satt av noen penger over statsbudsjettet.

– Vi håper at det kan snu litt på holdningene, at totalsummen kan bli mer enn halvert, sier Ahnstrøm.

Notodden kan bidra

Ordfører på Notodden, Jørn Christensen sier til NRK at det kan bli aktuelt for Notodden kommune å åpne pengesekken.

– Bratsbergbanen er viktig for Notodden, på samme måte som den er viktig for hele fylket. Det er tverrpolitisk stemning for dette, sier Christensen.

Han kan ikke si hvor mye penger Notodden eventuelt kan bidra med.

– Vi begynner snart på budsjettarbeid, og den økonomiske situasjonen i kommunen er svært anstrengt, så jeg kan ikke forskuttere noe beløp, sier Christensen.

Har trua

Ordføreren har trua på at det kan bli fortsatt drift på Bratsbergbanen.

– Med det siste utspillet når det gjelder tekniske løsninger, så synes jeg dette høres veldig positivt ut.

Selv om samferdselsministeren er negativ, tror Christensen den politiske kampen langt ifra er over.

– Statsrådens uttalelse får stå for hans regning. Jeg er sikker på at det politiske engasjementet rundt Bratsbergbanen kommer til å være stort fra sør til nord i Telemark, avslutter Christensen.