9 av 10 elever fått plass på VGS

I underkant av 76 000 søkte om skoleplass på videregående skole. Flere elever velger yrkesfag, og det er flere søkere til læreplass. Dette er gledelig fordi vi trenger dyktige fagarbeidere, sier direktør i Utdanningsdirektoratet Hege Nilssen.