7-åringer måtte underskrive juridiske PC-avtaler: – Uakseptabelt, mener jusprofessor

Små skolebarn måtte skrive under på kompliserte avtaler om skole-PC-er. Nå endres praksis etter at NRK tok kontakt.

Gutt skriver under på avtale om skole-pc (illustrasjonsbilde)

(ILLUSTRASJONSFOTO) BARN SKREV UNDER VOKSENAVTALER: Skoleelever måtte fra 3. klasse skrive under på skolens avtaler om PC-er.

Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

– Dette er allerede regulert i loven. Avtalen villeder foreldrene til å ha ansvar de ikke har, sier Erling Hjelmeng. Han er professor i erstatningsrett ved Universitetet i Oslo.

Han mener derfor at det ikke er behov for slike avtaler, og at de ofte går lenger enn loven og pålegger foreldre forpliktelser de ikke er nødt til.

Erling Johan Hjelmeng, professor i erstatningsrett ved UiO

Professor Erling Hjelmeng ved UiO sier det ikke er behov for slike PC-avtaler.

Foto: Terje Heiestad / Terje Heiestad

– Når man får presentert et dokument fra kommunen en skal skrive under på, vil de fleste føye seg etter det. Det er en litt sleip måte fra kommunens side å legge ansvaret over på foreldrene.

Elever blei låntakere

I høst fikk elevene fra 3. klasse og oppover ved Vetland skole i Oslo PC-kontrakter med hjem i sekken. Disse elevene er i beste fall åtte år gamle, men kan ennå være sju.

PC-en skulle bare brukes i skoletida. Den blei oppbevart i et låsbart skap på skolen. I avtalen blei eleven omtalt som låntaker, og fikk ansvaret for utstyret i skoletida.

Sju-åtteåringene blei også erstatningspliktige dersom skade på utstyr blei gjort med forsett eller uaktsomt. Avtalen blei avslutta med at den som skrev under erklærte å ha lest og forstått innholdet.

– Det er uakseptabelt at en får barn til å skrive under på juridiske tekster de ikke har noen forutsetning for å forstå innholdet av, og som heller ikke vil være bindende for barna, sier Hjelmeng.

Ikke lenger behov for avtalen

Etter at NRK begynte å undersøke saken har skolen nå snudd.

I en e-post skriver rektor Toini Rysstad ved Vetland skole at de erkjenner at det ikke er behov for en egen avtale for utlån av pc-er som bare skal være på skolen.

Det vil derfor bli gitt beskjed til elevene og foresatte om at avtalen ikke lenger er aktuell. Det er skolen som har ansvaret for utstyret som befinner seg på skolen.

Foreldre mente PC-avtalen var en jussifisering av elev- og foreldrerollen. FAU sendte brev til Utdanningsetaten i Oslo kommune med spørsmål om det virkelig kunne stemme at de hadde godkjent den.

Bente Lundberg, i Vetland FAU

Bente Lundberg i Vetland FAU sier det er godt nytt at skolen nå snur.

Foto: privat

FAU er glad for at skolen nå avslutter praksisen.

– Barn må respektere egen og andres eiendom, men det er helt andre måter å gjøre det på enn å signere en voksenkontrakt, sier Bente Lundberg i FAU ved Vetland skole.

Frafalt kravet

Tidligere har NRK skrevet om at en rekke foreldre i Porsgrunn har nekta å skrive under på PC-avtalene med skolen. Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har slått fast at kommunene ikke automatisk kan kreve erstatning dersom utstyr går i stykker.

Terje Pedersen i Tønsberg fikk i høst plutselig et krav på e-post om å betale 4.000 kroner for en skade på skjermen på sønnens skole-PC. Han slipper nå å betale.

Terje Pedersen

Terje Pedersen er fornøyd med at han slipper å betale 4000 kroner for skaden på skole-PC-en.

Foto: Vegard Unger Ellefsen / NRK

Tønsberg kommune frafaller kravet fordi det er motstridende opplysninger om hendelsesforløpet. De vil ikke ta stilling til om eleven har opptrådt forsettlig eller uaktsomt. Det blir også tatt sjølkritikk på at skolen ikke var i kontakt med foresatte før kravet blei sendt.

– Vi får håpe dette nå blir gjeldende for alle. Jeg håper kommuner og skoleeiere nå opptrer på en annen måte, for dette er nok ikke den eneste saken, sier Terje Pedersen.

Låsbart skap for oppbevaring av pc-er på skolen

(Illustrasjonsfoto) På mange skoler blir PC-ene oppbevart i låsbare skap.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK