5200 kjøretøy risikerer avskiltning

Skatteetaten har sendt ut vedtak om avskilting og registreringssperre til de som ikke har betalt årsavgiften for sine kjøretøy. Alle som betaler årsavgiften etter forfallsdato, må betale en tilleggsavgift, og i september vil Statens innkrevingssentral begynne tvangsinnfordring på de som ennå ikke har betalt.

Lasse Olsen i Statens vegvesen avskilter en bil.
Foto: Maria Kommandantvold / NRK