50 år gammelt radioaktivt søppel fjernes

Etter flere utsettelser, har regjeringen endelig funnet en løsning for å fjerne det radioaktive avfallet fra Søve gruver.

Måling ved Søve gruver

Store mengder radioaktivt avfall ligger i naturen ved de nedlagte gruvene. Bildet er hentet fra NRK Brennpunkts dokumentar om Søve gruver.

Foto: NRK Brennpunkt

Den radioaktive strålingen fra avfallet har i 50 år plaget befolkningen på Ulefoss. Avfallet ligger tett på en videregående skole, og i et populært turområde for beboere i området. Nyheten om at det nå er satt en frist for når det skal være fjernet blir godt mottatt.

– Jeg synes det er veldig positivt, tidsplaner ikke minst, så da er vi veldig fornøyde i Nome, sier ordfører Bjørg Tveito Lundefaret.

Fraktet ut innen september

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som har gitt Norsk Gjenvinning M3 i oppdrag å fjerne de radioaktive massene.

– Arbeidet med å få fjernet og håndtert avfallet fra Søve gruver har vært en krevende sak. Nå har vi arbeidet målrettet med å komme frem til en god løsning for en trygg og effektiv håndtering, sier næringsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Bjørn Arve Ofstad

TRYGG FRAKTING: Administrerende direktør i Norsk Gjenvinning m3 AS, Bjørn Arve Ofstad, sier avfallet skal fraktes ut på en trygg måte.

Norsk Gjenvinning har blant annet foreslått å frakte avfallet til et deponi i Hedmark, men det er enda ikke bestemt hvor deponiet til slutt vil ligge.

Ifølge administrerende direktør Bjørn Arve Ofstad skal massene fraktes ut på en trygg måte.

– Vi skal rydde opp ved å grave ut massene på en trygg og sikker måte. Så losser vi det på lastebiler som er tildekket og kjører det til et godkjent deponi, sier Ofstad.

Hovedperioden for graving og uttransportering vil være i sommerhalvåret. Vårt oppdrag skal være ferdig innen 1. september, sier Ofstad.

Radioaktiv stråling

Flere etater har tidligere omtalt de radioaktive massene. Statens strålevern har vært bekymret for radioaktiv stråling og har tidligere uttalt: «Innholdet av radioaktive stoffer er i deler av avfallet så høyt at den radioaktive strålingen er eller kan være til skade eller ulempe for mennesker og miljø.»

Regiongeolog Sven Dahlgren

HØYE VERDIER: Utslagene på geigertelleren til regiongeologen i Telemark, Sven Dahlgren, viste høye forekomster av radioaktiv stråling da han gjorde målinger høsten 2015.

Foto: Veronica Westhrin

Regiongeologen i Telemark, Sven Dahlgren, har uttalt at det er høye forekomster av radioaktiv stråling i området.

Det er vel ingen tvil om at dette er Norges mest radioaktive haug utendørs, har Dahlgren tidligere uttalt til NRK.

Les også:

Tatt lang tid

Det har vært en rekke feider i kjølvannet av at statseide Norsk Bergverk la ned gruvedriften i 1963. Store mengder radioaktivt materiale lå igjen i naturen og da Telemark fylkeskommune i 1970 kjøpte området, ble ikke avfallet nevnt i salgspapirene.

Først etter at fylkeskommunen gikk til sak mot staten i 2009 kom partene til en frivillig enighet. Høsten 2010 ble det bestemt at staten skulle ta ansvaret og betale regningen.

– Dette har vært en viktig sak som Telemark fylkeskommune har jobbet for å løse i mange år. Vi er veldig glade for at regjeringen nå endelig får ryddet opp, sier fylkesordfører Sven Tore Løkslid.