450 millioner mindre i bompenger

SKIEN (NRK): Regjeringen vil ta ut deler av Bypakke Grenland for å gjøre det billigere for bilistene.

Bård Hoksrud

Bård Hoksrud presenterte regjeringens forslag om Bypakke Grenland i Skien i formiddag, sammen med sentrale politikere fra Høyre og FRP i Telemark.

Foto: Tom Andersen

Strekningen Skjelbredstrand-Skyggestein på RV 36 skal fullfinansieres direkte over stasbudsjettet med 310 millioner kroner. Det blir heller ikke bompenger på strekningen, ifølge regjeringens forslag, som blir behandlet i statsråd i dag. Bård Hoksrud presenterte den reviderte Bypakke Grenland i Skien i formiddag.

– Dette er en flott dag for Grenland. Vi har jobba hardt for et forslag som er gunstigere for befolkningen, sier Hoksrud.

Bompengebelastingen i Grenland blir mindre. Regjeringen tar vekk bomstasjon på Breviksbrua, slik at det skal bli billigere for folk i Bamble som skal til Porsgrunn. Til sammen skal bilistene betale 450 millioner kroner mindre i bompenger.

– En god dag for Grenland

Det var unison enighet blant lokale representanter for Fremskrittspartiet og Høyre, om at den reviderte bypakka er bra for Grenland.

Ordfører Øystein Beyer AP) i Porsgrunn stilte spontant opp i det problematiske Lillelevkrysset med blomster til Bård Hoksrud (FRP). Dit kom også fylkesordfører Terje Riis- Johansen (SP) og varaordfører i Skien, Geir Arild Tønnesen (V).

Vi har hatt mange diskusjoner og venta lenge på denne Bypakka, men når det nå først kommer er det grunn til å berømme Bård Hoksrud og departementet for det arbeidet som er gjort.

Dette er en god dag for Grenland, var alle tre enige om.

– Positivt for næringslivet

Leder for Telemark Frp, Nome-politiker og vararepresentant til Stortinget Gry Anette Rekanes Amundsen, sier dette ikke hadde vært mulig uten FRP i regjering:

– Dette er en gledens dag, både for Nome, og for resten av Telemark. Vi i Frp har jobbet for at strekningen skal realiseres raskest mulig. Og den kommer uten bompenger, det er vi veldig glad for! Det viser Frp i regjering faktisk betyr noe.

Rekanes Amundsen, sier at dette er en gledelig nyhet for distriktet.

– Dette betyr veldig mye for næringslivet oppover i Telemark, Brekkasvingen har vært en flaskehals, og nå utbedres dette, Sier Rekanes Amundsen.

Blomster til Hoksrud

Porsgrunnsordfører Øystein Beyer ( A) ga blomster til Bård Hoksrud for å ha kommet med ei forbedra bypakke. Varaordfører Geir Arild Tønnesen (V) og fylkesordfører Terje Riis-Johansen (SP) stilte også opp.

Foto: Tom Andersen / NRK

Les også:

– Denne brosjyren vil ikke folk ha

Bommotstanderne sprettet champagnen

Bamble får ikke penger fra kollektivpotten