NRK Meny

40-50-åringer klager mest

Fylkesmannen behandlet i fjor 128 klagesaker etter lov om sosiale tjenester i NAV mot 121 året før. Fylkesmannen endret kommunenes vedtak i 12 prosent av sakene mens 12 prosent av sakene ble sendt tilbake til ny behandling i kommunen. Mange av sakene handlet om ytelser til klær, tannbehandling, bilhold og barnehage. Den største andelen av sakene kom fra klagere født i årene 1960 til 1969.