3 av 4 vil ha folkeavstemning om kommunesammenslåinger

Flertallet av ordførerkandidatene i Telemark vil at folk skal få si sin mening før kommunen de bor i blir større.

Gry Rekanes Amundsen

JA: Ordførerkandidat for Fremskrittspartiet i Nome, Gry Anette Rekanes Amundsen vil ha folkeavstemning.

Foto: Tom Ole Buaas

Valglogo
Jan Tore Sanner

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) møter motstand når en ordførerkandidater i Telemark mener folk skal få bestemme om kommunene skal slås sammen eller ikke.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

76 prosent av ordførerkandidatene i Telemark vil ha folkeavstemning før kommunesammenslåinger i sin kommune.

– Dette er kanskje den største kommunereformen i norsk kommunehistorie på 50 år. Da mener vi at det er viktig å la innbyggerne få lov til å bestemme.

Det sier ordførerkandidat for Fremskrittspartiet i Nome, Gry Anette Rekanes Amundsen.

Tror ikke en folkeavstemning blir førende

Tord Samdal

NEI: Ordførerkandidat for Krf i Porsgrunn, Tord Samdal tror ikke folkeavstemning har noe for seg.

Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

Det er ikke tradisjon for folkeavstemninger her i landet. Likevel er det gjort to unntak i nyere tid, under rådgivende folkeavstemning om EU i -72 og i -94. Da lå det i kortene at de fleste ønsket å følge rådet.

Nå sås det derimot tvil om hvor tungtveiende en folkeavstemning vil være. Avstemningene er kun rådgivende, noe som betyr at politikerne ikke er nødt til å ta hensyn til reslutatet.

Det er en av årsakene til at Krfs ordførerkandidat i Porsgrunn, Tord Samdal er helt uenig i at en folkeavstemning er veien å gå.

– Vi har representativt demokrati i Norge. Det er den demokratimodellen vi har valgt. Da er det de valgte representantene som setter seg inn i sakene, og tar en avgjørelse etter beste skjønn.

– Men i en så stor og omfattende reform som vil få stor innvirkning på folks hverdag, er det ikke viktig at folk får følelsen av å være med på å bestemme?

– Joda, men det kan være at en får følelsen av å kunne bestemme mer enn det man i realiteten kan, så det kan være litt som å kaste blår i øynene på folk, sier Samdal.

– Folk må få si sin mening

Det er likevel tradisjon for å lytte til folket og ta hensyn til flertallets standpunkt.

Det mener SVs ordførerkandidat i Bamble, Marianne Yndestad bør gjøres i denne saken.

– Når det er en så stor forandring som direkte innvirker på folks liv og virke må folk få være med på å bestemme om det er en god løsning for dem. Men vi må ha god og grundig informasjon i forkant, sier Yndestad.

– Folkeavstemninger er en unnskyldning

Jan Terje Olsen

NEI: Ordførerkandidat for Høyre i Skien, Jan Terje Olsen ønsker ikke folkeavstemning.

Foto: Ragnar Lurås

Høyres ordførerkandidat i Skien, Jan Terje Olsen vil ikke ha en folkeavstemning.

– Det er lagt et løp for beslutningsprosessen. Det dreier seg både om aktiv bruk av meningsmålinger, folkemøter og informasjon. Til syvende og sist bør det være kommunestyrene som tar beslutningen, og da bør det være på grunnlag av hva partiene har sagt i sine programmer. Det er det velgerne kan forholde seg til.

– Dessuten tror jeg at argumentet for folkeavstemning er en unnskyldning for å ikke ta stilling til dette før valget, for det vet jeg er ganske touchy i enkelte kommuner, sier Olsen.

Det er Fremskrittspartiet, SV og Senterpartiet som er klarest for å ha folkeavstemming, mens Høyre er mest imot. Krf og Arbeiderpartiet er delt i synet på folkeavstemming.