NRK Meny
Normal

Villreinekspert: – Et mysterium

HJARTDAL/SKINNARBU (NRK): Fjorten reinsdyrbukker er funnet døde i Brattefjell-Vindeggen villreinområde de siste to årene. Og ingen har svar på hvorfor dyra dør.

Reinsdyr funnet dødt i Hjartdal

Denne bukken er en av fjorten reinsdyrbukker som på mystisk vis har dødd i Brattefjell-Vindeggen villreinområde de siste to årene.

Foto: Vegar Hvamb

– Det er klart at vi gjerne skulle hatt et svar, sier sekretær i villreinutvalget for Brattefjell-Vindeggen villreinområde, Helle Solberg.

De siste to årene har hun vært med på å hente ut flere av dyrene som har dødd på mystisk vis. De fleste dyrene er funnet i Hjartdal.

Helle Solberg, villreinutvalget for Brattefjell-Vindeggen

Helle Solberg, sekretær i Villreinutvalget i Brattefjell-Vindeggen villreinområde skulle gjerne visst hvorfor reinsbukkene dør.

Foto: Even Skårberg Aarnes / NRK

– Dyra er feite og fine, og flere har dødd før brunsten. Det er ingen tegn til ytre skader på dyra, det virker som de har falt om helt uten videre, sier Solberg.

Les også: Villreinens private fotoalbum

– Aldri hørt om liknende

Fagkonsulent ved Norsk Villreinsenter på Skinnarbu, Anders Mossing har forsket på reinsdyr i mange år, men har aldri hørt om noe liknende.

– Vi har hatt episoder hvor både husdyr og annet vilt har fått i seg forgiftet vann eller andre ting de ikke har tålt, men da har man funnet dødsårsaken ganske raskt, sier Mossing.

Han vil undersøke saken videre, og en teori er at menneskeskapte endringer i terrenget kan være årsaken.

Anders Mossing, fagkonsulent Norsk Villreinsenter på Skinnarbu

Fagkonsulent ved Norsk Villreinsenter på Skinnarbu, Anders Mossing vet ikke hva som kan ha skjedd med reinsbukkene.

Foto: Even Skårberg Aarnes / NRK

– Vi må undersøke hvilke inngrep eller endringer som er gjort i området de siste to årene, for å se om det kan ha noe med saken å gjøre.

Veterinærinstituttet: – Interessant

Veterinærinstituttet har fått tilsendt organer fra flere av de døde reinsbukkene. De har ikke klart å finne ut av hvorfor dyrene har dødd, men skriver i sin rapport at de trenger å ta prøver fra dyr som ikke har ligget døde for lenge.

De er interessert i problemstillingen, og ønsker å gjennomføre en full feltobduksjon, dersom det blir funnet flere døde dyr.

Solberg i villreinutvalget er glad for samarbeidet med Veterinærinstituttet, men sier det ofte er utfordrende å finne de døde dyrene.

Død reinsbukk i Brattefjell-Vindeggen

– Det ser ut som om reinsbukkene har falt døde om helt uten videre, sier Helle Solberg.

Foto: Brattefjell-Vindeggen Villreinutvalg

– Vi får meldinger om døde dyr fra hyttefolk, jegere eller turister i området. Men dyra ligger i skogsterreng og er vanskelige å finne, så noen har vi gitt opp å lete etter, sier Solberg.

Toppen av isfjellet

Fagkonsulent Mossing berømmer Villreinutvalget for jobben de har lagt ned i saken, men frykter at de fjorten bukkene man har funnet bare er toppen av isfjellet.

– Vi vet at det er vanskelig å finne dyrene i skogen, og det er selvsagt en viss risiko for at det har dødd dyr som ikke har blitt funnet.

Det kan være med på å påvirke bestandsutviklingen i villreinområdet, sier Mossing.

– Bestanden i Brattefjell-Vindeggen er ganske liten, og teller snaut 500 vinterdyr. Anslagsvis er det mellom 70 og 100 bukker i bestanden, og at minst fjorten er døde kan gjøre sammensetningen av bestanden feil, når det gjelder alder og kjønn, avslutter Mossing.

 • Manuell dirigering på E134

  På E134 blir trafikken dirigert ved Kjeringdalen i Vinje. Årsaka er berging av eit vogntog. Vegen kan måtte stenge i periodar opp mot 20 minutt. Tidlegare var vegen heilt stengd.

 • Åtvarar om tre i vegen

  Statens vegvesen ber trafikantar i Telemark om å vera oppmerksame på tre som bøyer seg over vegbana på grunn av tung snø. Mannskap er ute og ryddar, men dei treng tid for å rekke over alt.

  Rydding av tre, Akkerhaugen
  Foto: Statens vegvesen
 • Manuell dirigering Fv. 37

  På fylkesveg 37 ved Breidgvamodden, på strekninga Gransheradkrysset – Mælkrysset, er det manuell dirigering på grunn av bilberging.

 • Betydeleg snøskredfare

  I Vest-Telemark er det nå betydeleg snøskredfare. Nysnøen har enno ikkje stabilisert seg, og ligg oppå fleire svake snølag. NVE avrår folk å ferdast i bratt terreng.