- Vil gi økte klimagassutslipp

Forbudet mot tungolje vil føre til økte klimagassutslipp. Det hevder Norsk Petroleumsinstitutt.

Oljesøl ved Langesund
Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Regjeringen vil innføre forbud mot tungolje i Nordsjøen innen 2015 og Barentshavet innen 2020.

- Omdanning krever energi

Oljeutslippet i Langesund har ført til at mange nå ønsker å innføre dette forbudet mye raskere, men Petroleumsinstituttet advarer nå mot å tro på at et slikt forbud vil gi noen miljøgevinst.

LES OGSÅ: Vil ha raskt forbud mot bunkersolje

Norsk Petroleumsinstitutt mener at en mulig miljøgevinst må veies opp mot kostnadene i form av økte klimagassutslipp.

- Når man skal omdanne tungolje til diesel så krever det betydelig energi og den får man fra fossile brensler som medfører økte klimagassutslipp, sier Øystein Aadnevik som er fagsjef i Norsk Petroleumsinstitutt.

Avviser påstandene

Leder i Norges Naturvernforbund Lars Haltbrekken mener at dette er uriktige påstander.

- Dette er totalt skivebom fra Petroleumsinstituttet. Jeg må jo si at det er litt komisk at de som ellers er svært lite opptatt av å redusere klimagassutslippene plutselig angivelig skal ha blitt det, sier han til NRK.

- Men nå hevder jo Norsk Petroleumsinstitutt at skal man gjøre tungolje om til diesel så vil det medføre økt energibruk i prosessen?

- Det er riktig at det medfører økt energibruk, men de CO2 utslippene som kommer fra det vil bli oppveid ved at man får frigjort mindre CO2 fra havet som en følge av at man slipper ut mindre svovel til havet, sier han.

Haltbrekken viser til at det et nullsumspill og at en ekspertgruppe under IMO, hvor oljeselskapene er tungt representert, har slått fast dette.