NRK Meny
Normal

- Vegvesenet ansvarlig

- Statens Vegvesen region vest er ansvarlig for utsettelse av Haukelitunnelene.

Det sier leder Lars Bjaadal av Senterpartiet Telemark.

Budsjettoverskridelsene på 150 millioner kroner mener Bjaadal skyldes av vegvesenet region vest har lagt alt for mye lys og møteplasser inn i anbudet. Det har de gjort i stedet for å konsentrere seg om å øke høyden på tunnellene som vedtatt av Stortinget, mener Bjaadal.

- Ny anbudsrunde

- Det er snakk om å bruke midlene Stortinget brukte til disposisjon til å øke høyden i tunnelene. Vi får heller skrelle vekk lys, møteplasser og alt annet som kontoret har lagt på i anbudsrunden, tordner Bjaadal.

Han mener det er blitt en stor sak fordi veikontoret i Statens Vegvesen region vest har lagt inn mange ting som ikke var en del av den opprinnelige planen, som Stortinget forholder seg til.

Nå mener han det må komme en ny anbudsrunde som tar sikte på å lage 4,20 meter høye tunneler, og ikke noe annet.

- Det er all grunn til å håpe at en kan få dette raskere igang dersom en holder seg til å øke høyden i tunnelene, og ikke alt det andre tilleggsarbeidet. Da tror jeg anbud og arbeid kan utføres raskere.