- Skagerak-milliarden til oss

Innbyggerne i Grenland har klare meninger om hvordan overskuddet til kraftselskapet bør brukes.

Ordførerne i Grenland
Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

Bedre omsorgstjenester, fotballstadion, nye skolebøker og skaterampe. Dette er noen av forslagene fra folk i Grenland til bruk av pengene. - Betal ned gjeld, sier finansmann.

Pengene kommer som et ekstraordinært uttak til de tre eierkommunene fordi pengebingen i kraftselskapet Skagerak Energi renner over av penger. Noe som blant annet skyldes høye strømpriser gjennom flere år.

1,3 milliarder kroner er 13 000 kroner til hver innbygger i Skien, 20 000 til hver porsgrunnsboer og 10 000 til hver bambling.

Når det formelle vedtaket er gjort i slutten av september, begynner drakampen om hvem som skal få del i Skagerak-milliarden. Innbyggere i de tre kommunene vil ha sin del, mens finansmannen Emil Aubert advarer kommunene mot å plassere milliardutbytte de får fra Skagerak Energi i fond. Han mener at politikene bør bruke pengene til å betale ned gjeld.

- Fond er en risikofylt fremgangsmåte og jeg er slett ikke sikker på at timingen for dette er riktig, sier Aubert.

Ordførerne i Grenland
Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK