- Rjukan får ikkje meir ambulanse

Sjukehuset Telemark vil ikkje legge fram nye planar for ambulansetenesta på Rjukan før akuttberedskapen ved sjukehuset blir lagt ned. Sjukehusdirektør Bess Frøyshov meiner at planen som Helse Søraust har vedtatt alt overrekker trongen for ambulansetenester. Det er statsråd Bent Høie som ber sjukehusleiinga gå gjennom ambulanseberedskapen før akuttfunksjonane blir lagt ned.