Normal

- Økt press med ny sykelønnsordning

Småbedriftsleder vender tommelen ned for forslag om endring i sykelønnsordningen.

Hotelleier og ansatt
Foto: Børre Karterudseter / NRK

- Regjeringens varslede omlegging av sykelønnsordningen kan få store konsekvenser for små bedrifter, sier eier av Seljord Hotell, Hilde Fjellheim Ellingsen.

Hun reagerer sterkt på at arbeidsgiver skal betale en større del av sykelønnen til ansatte som er sykmeldte.

- Vi har ikke en bedrift som driver så godt enda, så dette slår ut på bunnlinja vår, sier hun.

Fjellheim Ellingsen tror ikke at ordningen vil føre til lavere sykefravær.

- Jeg tror dette medfører økt press på den enkelte, fordi det ved sykdom vil føles som en belastning å ha i tankene at en utgjør en kostnad for bedriften, sier hun.

Marianne Lundeberg er ansatt ved hotellet og hun er enig med arbeidsgiveren sin.

- Sykdom er et samfunnsansvar. Denne ordningen vil føre til at en som sykmeldt vil føle det som en belastning, sier Lundeberg.

Hun mener at en som ansatt i en småbedrift føler større lojalitet til arbeidsgiveren.

- I store industribedrifter har en sjefen mye lenger unna. Vi i småbedrifter føler nok mer ansvar for helheten i bedriften, sier Lundeberg.