- For få kvinnelige politiledere

For få år siden var en av tre politimestere kvinner, men i dag er andelen langt lavere. – Vi speiler ikke befolkningen, sier politimester.

Rita Kilvær

– Det er et problem når kvinneandelen blant ledere i politiet er blitt så lav som den er nå, sier politimester i Telemark, Rita Kilvær. Hun har bare tre andre kvinnelige kollegaer.

Foto: Anne Lognvik / NRK

I dag er det bare fire kvinner som er politimestere i landets 27 politidistrikter.

Det har altså vært en betydelig nedgang i kvinneandelen blant politiledere etter at Ingelin Killengreen gikk av som politidirektør i 2011, skriver Dagbladet.

– Gjenspeiler ikke samfunnet

– Dette er spesielt problematisk for politiet, som skal utøve makt og myndighet, sier politimester i Telemark, Rita Kilvær.

Hun tror det er tilfeldig at mange kvinnelige ledere har sluttet den siste tiden, men at det er uheldig dersom ikke andelen blir økt.

– Vi bør gjenspeile befolkningen og det gjør vi jo ikke med den kvinneandelen vi har nå.

Kilvær, som nå er en av fire kvinnelige politimestre, mener det må jobbes bevisst både i politidistriktene og fra politidirektoratet for å øke kvinneandelen.

– Basert på egne erfaringer tror jeg kvinner ikke fullt så selvfølgelig søker seg til lederstillinger, de trenger gjerne en ekstra dytt, sier Kilvær.

Ingelin Killengreen

Tidligere politidirektør Ingelin Killengreen sier det er skuffende når bare 4 av 27 politimestre er kvinner.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Menn tar det gjerne mer naturlig, uten at man trenger å bli spurt, oppfordret eller forsikret om at man har de egenskapene som trengs.

Les også:

– Var ikke vanskelig å finne

Tidligere politidirektør Ingelin Killengreen sier at hun jobbet aktivt for å øke kvinneandelen da hun var leder.

Det var ikke vanskelig å finne kvalifiserte kvinner
blant søkerne som meldte seg til de aktuelle
politisjefstillingene.

Ingelin Killengreen

– I forbindelse med gjennomføringen av politireformen ble det lagt stor vekt på å rekruttere kvinner til lederstillinger i politiet. Det var ikke vanskelig å finne kvalifiserte kvinner blant søkerne som meldte seg til de aktuelle politisjefstillingene, sier Killengreen til avisen.

Ettersom hun i dag ikke jobber i politiet, ønsker hun ikke å ha noen klar oppfatning om dagens situasjon.

– Er opptatt av å øke andelen

I Politidirektoratet vedgår man at kvinneandelen er skuffende lav. Politidirektoratet er ikke fornøyd med kjønnsbalansen på toppledernivå i politiet.

– Vi er opptatt av å øke andelen kvinner i topplederstillinger ved å iverksette konkrete tiltak, gjennom rekruttering, godt medarbeiderskap og ledelsesutvikling, sier Karin Aslaksen som er avdelingsdirektør for HR- og HMS-avdelingen i Politidirektoratet.