Hopp til innhold

Strid om Oslo blir foregangsby eller «grønt helvete»

Oslo skal være fri for fossilbiler innen ti år. Det har flertallet i bystyret bestemt onsdag. Bompengepartiet frykter bare hovedstadens rikeste vil kjøre bil i fremtiden.

Oversiktsbilde over Oslo, Bjørvika. Tatt fra Ekeberg sommeren 2019

OSLO SKAL BLI GRØNNERE: Men ikke alle synes det er en fordel. Bompengepartiet mener klimastrategien truer folks frihet.

Foto: Olav Juven / NRK

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Da byrådet la frem klimastrategien i august 2019 ble den kalt «ufattelig ekstremt ambisiøs» av klimaforsker.

– Vi må endre oss og vi må endre politikken, sier miljø- og samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG).

Arild Hermstad (MDG)

Arild Hermstad er miljø- og samferdselsbyråd i Oslo mens Lan Marie Berg er i permisjon.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

– Vi må stå sammen og si ja til det som kutter utslipp og nei til det som øker utslippene.

Nå har flertallet av Oslo-politikerne, fra Høyre til Rødt, sørget for at strategien er vedtatt. Fremskrittspartiet og bompengepartiet er i mot mange av de radikale grepene.

Tiltakene i klimastrategien

Oslo skal bli utslippsfri

– Oslo skal være en foregangsby. Sammen skal vi gjøre vårt for å redde kloden, sier Espen Andreas Hasle (Krf).

Oslos klimagassutslipp i 2030 skal reduseres med 95 prosent sammenliknet med 2009. Målet er å gjøre Oslo til verdens første utslippsfrie storby.

– Oslofolk tar en betydelig risiko hvis de kjøper ny fossilbil, sier bystyrerepresentant Ola Wolff Elvevold (SV).

Mener strategien truer folks frihet

Cecilie Lyngby i Folkeaksjonen Nei til mer bompenger mener Oslo blir et «grønt helvete». Det skriver hun i en kronikk i Nettavisen.

Cecilie Lyngby i FNB Oslo

Cecilie Lyngby (FNB) mener strategien vil ramme oslofolks frihet.

Foto: Silje Rognsvåg / NRK

– Jeg mener dette er å ta fra oss friheten, sier hun til NRK.

Hun frykter det bare er de rikeste som vil ha råd og mulighet til å ha bil i Oslo i fremtiden.

Hun mener foreldre i tidsklemma, folk med funksjonsnedsettelser og de som ønsker å bruke bil til hytta, må få lov til det. Med den nye klimastrategien tror hun det blir dyrt eller umulig for mange.

– Det er mange biler som ennå ikke er byttet ut. Dette er en stor kostnad for dem som driver næring og privatfolk.

FNB vil at alle klimatiltak skal konsekvensutredes. Det ble det ikke flertall for.

– Av ett tonn globale utslipp, utgjør utslippene fra Oslos samlede bilpark ca 6 gram. Planen skal altså løse et problem som ikke finnes, sier Bjørn Revil (FNB).

Han sier at han har fått tallene fra byrådet.

Dette har Oslo bystyre vedtatt:

  • At alle personbiler på Oslos veier skal være utslippsfrie i 2030.
  • Kollektivtrafikken skal være utslippsfri i 2028
  • At alle varebiler skal være utslippsfrie.
  • All tungtransport i Oslo skal være utslippsfri eller bruke bærekraftige fornybare drivstoff innen 2030
  • Gange, sykkel og kollektivtrafikk skal være førstevalgene for reiser i Oslo.
  • Biltrafikken skal reduseres med en tredel innen 2030, sammenliknet med 2015.
  • Havnevirksomhet og ferdsel på fjorden skal være tilnærmet utslippsfri
  • Bygge- og anleggsvirksomheten i Oslo skal bli fossilfri, deretter utslippsfri innen 2030
  • Prøve ut en støtteordning der innbyggere kan bytte inn bilen mot for eksempel kollektivreiser, bildeling eller elvaresykkel.
  • Oslo skal bevare og restaurere vassdrag, fjord, parker og friområder. Oslo skal utvikle byen innenfra og ut og fortette ved kollektivknutepunkter

NRK – Klima