Hopp til innhold

Det blir stadig færre bønder i Akershus

Siden i fjor er det 64 bønder som har gitt seg bare i Akershus. Det er den største nedgangen siden 2005, viser tall fra fylkesmannen.

Otto Kristoffer Kjus

Otto Kristoffer Kjus har drevet gården siden 1987. Han overtok den fra faren sin.

Foto: Tuvar Gaarder Nordlie / NRK

Trond Løfsgaard

Trond Løfsgaard, Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen.

Foto: Tuva Gaarder Nordlie / NRK
Otto Kristoffer Kjus

Otto Kristoffer Kjus, tidligere kornbonde.

Foto: Tuva Gaarder Nordlie / NRK

På 80 prosent av jorda som dyrkes i Akershus er det korn. Dårlig vær har flere år på rad ødelagt mange avlinger.

– På grunn av det dårlige været i fjor har vi vært veldig spente på hvor mange som kom til å gi opp i år. Det ble ikke så ille som vi hadde fryktet, men det ble likevel den største nedgangen på sju år, sier Trond Løfsgaard, i landbruksavdelingen hos Fylkesmannen.

Otto Kristoffer Kjus står i kornåkeren på Leirsund i Akershus og konstaterer at havren er klar til tresking. Kornet burde vært tresket allerede, men på grunn av dårlig vær står det fremdeles og vaier på åkeren.

Det er imidlertid ikke lenger Kjus sitt problem.

– Fra i år har jeg leid bort jorda til naboen. Prisene på det du bruker går opp, det er det aller største problemet. På det du selger går prisene ned. Jeg klarer ikke å få dette til å gå rundt, sier Otto Kristoffer Kjus.

Lønnsomt med stordrift

I fjor var det 2285 bønder i Akershus. I år er det 64 færre, og det har stadig blitt færre de siste årene. Det produseres likevel nesten like mye mat som før fordi bøndene leier ut jorda.

– Resultatet er at enhetene i gjennomsnitt blir større. Det kan også være en nødvendighet for å få lønnsomhet i produksjonen, sier Trond Løfsgaard, hos Fylkesmannen.

Han ser likevel ulemper ved at så mange gårder i praksis slås sammen.

– Man får dermed et mer distansert forhold til å ta vare på arealene og jorda, sier Løfsgaard.

– Et fint yrke

Kjus har drevet jorda si siden 1987, men han har som mange kornbønder alltid hatt en annen jobb ved siden av for å få det til å gå rundt økonomisk.

– Denne gården på 120 mål er for liten til å drive lønnsomt, men jeg har hatt leiejord og har drevet 350 mål. Jeg fikk det ikke til å gå rundt likevel. Marginene ble stadig mindre. Nå slipper jeg å tenke på dem, sier Otto Kristoffer Kjus.

Han syns det er synd så mange bønder må gi seg.

– Det er fint å drive ute med jorda, snakke med naboer om korndyrking.

Også Løfsgaard i landbruksavdelingen hos Fylkesmannen frykter problemer i bondenæringen. Han sier det slik,

– Hvis utviklingen fortsetter slik at mange oppfatter det som at det er vanskelig å drive kornproduksjon lønnsomt, vil det være en betydelig utfordring sett i lys av landbruksmeldingens klare fokus og mål på at norsk matproduksjon skal økes.