Hopp til innhold

Redder ikke Ullevål

Arbeiderpartiet og Senterpartiet redder ikke Ullevål sykehus.

Ullevål sykehus i Oslo

BLIR LAGT NED: Ullevål sykehus.

Foto: NRK Luftfoto / Jon Krosby

– Endringene i Oslos sykehusstruktur skal gjennomføres i henhold til vedtatte planer, heter det i Hurdalsplattformen.

Det betyr nedlegging av UIlevål og bygging av nye store sykehus på Gaustad og Aker.

De to partiene sier samtidig at Aker skal bli lokalsykehus for hele Groruddalen så raskt som mulig.

– Ulike syn

– Senterpartiet og Arbeiderpartiet har hatt ulike syn på Ullevål sykehus. Det er er faktum, sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum på pressekonferansen.

Støre og Vedum legger frem Hurdalsplattformen

LEGGER NED ULLEVÅL: Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet tapte kampen om Ullevål mot Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet.

Foto: Torstein Bøe / NTB

– Vi la fram våre argumenter, men så hadde Arbeiderpartiet et annet standpunkt, og til slutt ble det konkludert sånn, sa Vedum.

Han er likevel fornøyd med formuleringene om fortgang og framdrift for Aker og mener det er en prioritering.

NRK forklarer

Sykehusstriden i Oslo

Sykehusstriden i Oslo

Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst bestemte seg i 2019 for å bygge nye sykehus på Gaustad og Aker.

 

Nye Aker sykehus er alle enige om. Men å legge ned Ullevål og bygge nytt på Gaustad er omstridt.

Sykehusstriden i Oslo

Nye Aker skal bli et stort akuttsykehus, men også ha lokale funksjoner. I tillegg skal psykiatrien samles her.

Sykehusstriden i Oslo

På Gaustad er planen at sykehuset skal bygges i tilknytning til Rikshospitalet.

 

Det skal bli et samlet regionsykehus, men også fungere som lokalsykehus for flere bydeler i Oslo. 

Sykehusstriden i Oslo

Disse planene betyr i så fall at Ullevål sykehus legges ned.

Sykehusstriden i Oslo

Utbyggingen av nye storsykehus er delt i to byggetrinn: 

 

Etappe 1 fram mot 2030 og etappe 2 fram mot 2035.

Sykehusstriden i Oslo

Stortinget har allerede garantert for et lån på 29,1 milliarder kroner for etappe 1. 

 

Lånegaranti for etappe 2 blir trolig gitt rundt 2030.

Sykehusstriden i Oslo

Aker skal bli lokalsykehus for alle fire bydeler i Groruddalen.

Sykehusstriden i Oslo

Bydelene Stovner og Grorud vil bli overført i etappe 2, etter planen rundt 2035.

Vil du at Ullevål sykehus skal legges ned?

Ja
9%
Nei
75%
Vet ikke
16%

4 180 stemmer

På gråten

– Jeg er ekstremt skuffet, forbannet, på gråten.

Det sa leder i Folkeaksjonen Redd Ullevål Sykehus, Lene Haug, til NRK rett etter at nyheten ble kjent.

– Jeg er ekstremt skuffet over Senterpartiet som ikke har klart å få dette gjennom. Og skuffet over Arbeiderpartiet som ikke hører på noen og bare kjører over, sier Haug.

– Kløyvd i to

Bjørnar Moxnes på Stortinget. Blå dress

LØFTEBRUDD: Rødt-leder Bjørnar Noxnes er klar for nye omkamper om Ullevål.

Foto: Terje Pedersen / NTB

– Et gigantisk løftebrudd fra Senterpartiet og enormt skuffende, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Det vil være alvorlig for helsetilbudet til folk i Oslo og på Østlandet hvis planen gjennomføres.

– Da vil det største akuttsykehuset i landet vårt bli kløyvd i to og fagmiljøet splittet mellom Aker og Riksen. Vi kommer ikke til å gi opp kampen, sier Moxnes.

– Mageplask

Også i Oslo bystyre er reaksjonene sterke.

– Et gigantisk mageplask. Nå har Sp og Oslo Ap regelrett lurt sine velgere, ser Aina Stenersen (Frp).

– Senterpartiet har sviktet på deres viktigste valgløfte i Oslo. Det er tydelig at Jan Bøhler har like lite innflytelse i Senterpartiet som han hadde i Ap, sier Hallstein Bjercke (V).

– Dette kom som et sjokk på meg. Her bryter både Ap og Sp med sine egne partivedtak. Dette vil være en overkjøring av lokaldemokratiet, sier Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

Høyre fornøyd

Ikke alle er like negative. Høyres helsepolitiske talsmann i Oslo bystyre, James Stove Lorentzen, er strålende fornøyd med det de politiske motstanderne har kommet fram til.

James Stove Lorentzen

FORNØYD MED MOTSTANDERNE: Høyres James Stove Lorentzen vil unngå ytterligere forsinkelser.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det vil garantere at vi får bygd ut Aker, som de fleste i Oslo er mest opptatt av. Det vil også garantere at vi kommer i gang med dette viktige arbeidet.

– Enhver utsettelse nå ville kunnet utsette hele denne prosessen i mange, mange år.

Stove Lorentzen sier at Ullevål består av veldig mange spredte, uhensiktsmessige bygninger.

Ved å lappe på det, ville man endt opp med fire sykehus på rekke og rad langs ringveien: Aker, Ullevål, Rikshospitalet på Gaustad og Radiumhospitalet på Ullern.

– Nå får vi dette redusert til tre. Det blir mer rasjonelt og bedre for både det medisinske miljøet og pasientene med moderne bygninger som møter fremtidens krav, sier Høyre-politkeren.

OUS fornøyd

Bjorn Atle Bjørnbeth OUS

LETTET OG YDMYK: Administrende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth i Oslo universitetssykehus.

Foto: Andreas Jonassen / NRK

Administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus, Bjørn Atle Bjørnbeth, er lettet, men også ydmyk overfor oppgaven de står foran.

– Det vil være viktig for pasientene og ansatte at vi nå kommer i gang og får nye sykehus.

– Jeg er også helt sikker på at hva slags tilbud vi er i stand til å gi byen fremover, ikke avhenger av bygningene, men de folkene som jobber i bygningene, sier Bjørnbeth.

Kampsak

Å bevare Ullevål sykehus har vært en kampsak for Senterpartiet i mange år.

Fem ganger har Stortinget behandlet forslag om å stoppe nedleggelsen. Hver gang har Senterpartiet stemt for å redde sykehuset.

Flertallet har stått last og brast med sykehusbyråkratene. Det har bestått av Arbeiderpartiet og ulike konstellasjoner av borgerlige partier.

Ultimatum

I valgkampen i høst var kampen for Ullevål Oslo Sps kanskje viktigste sak.

Listetopp Jan Bøhler stilte ultimatum.

– Senterpartiet kan ikke sitte i en regjering som vil legge ned Ullevål sykehus, slo han fast overfor Dagbladet.

– Senterpartiet er garantisten for å redde Ullevål sykehus, skrev andrekandidat Bjørg Sandkjær i Nordre Aker Budstikke. Hun er også leder i Oslo Sp og gruppeleder i bystyret.

– Jeg lover å kjempe mot salget av Ullevål hvis vi kommer i regjering, sa partileder Trygve Slagsvold Vedum til NRK.

Vedum har likevel ikke villet stille ultimatum.

Løpet ikke kjørt

Løpet er fortsatt ikke kjørt for dem som vil redde Ullevål.

Oslo kommune må nemlig godkjenne byggeplanene. Skepsisen er stor, særlig mot det store sykehuset på Gaustad.

Nye Gaustad sykehus. Versjonen fra planforslaget som er sendt Oslo kommune.

STORSYKEHUS: Den nye regjeringen stopper ikke sykehusplanene på Gaustad. Det kan fortsatt Oslo bystyre gjøre.

Illustrasjon: Ratio/ARKITEMA

Hele prosessen er forsinket fordi Riksantikvaren har protestert.

Byrådets egen fagavdeling innen helse mener at det ikke vil være nok plass til pasienter på sykehusene i framtida.

Sjette omkamp

Det blir også enda en omkamp i Stortinget, den sjette i rekken. Det ble klart da Rødt fremmet nok et forslag om å redde Ullevål i går.