Hopp til innhold

Trikk og bane på anbud: –En krigserklæring

For første gang åpner Venstre for å sette trikken og t-banen i Oslo ut på anbud. De ansatte kaller det en krigserklæring.

Video - En krigserklæring

- En krigserklæring

Rune Aasen

Rune Aasen, leder i leder i Oslo sporveiers arbeiderforening.

Foto: Kjetil Grude Flekkøy / NRK

– Det kommer til å bli bråk, sier leder i Oslo sporveiers arbeiderforening, Rune Aasen.

Han viser til at de ansatte har vært samarbeidsvillige for å få kollektivtrafikken til å fungere i hovedstaden, men nå mener han det er umulig å motivere de ansatte til å stå på hvis det blir gjort alvor av anbudsplanene.

– Vi vet at det er lønns- og arbeidsvilkårene til de ansatte de tar først. Det er pensjoner og tillegg det går utover når noe legges ut på anbud, sier Aasen.

Et krav fra Fremskrittspartiet

Mer trykk på privatiseringen av Oslo kommune er ett av kravene som Carl I. Hagen og Fremskrittspartiet fikk kjempet igjennom i budsjettforliket mellom de Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti.

– Dette er et klart taktskifte. Hvis private aktører kan utføre en tjeneste, og det er konkurranse mellom dem, hvorfor i all verden skal kommunen drive med noe som private kan ta seg av, sier Fremskrittspartiets gruppeleder i bystyret Carl I. Hagen.

Venstre åpner for endringer

Noe av det Fremskrittspartiet mener at private kan gjøre, er å kjøre trikk og t-bane i Oslo.

I budsjettavtalen heter det at positive og negative sider ved en eventuell konkurranseutsetting skal vurderes for hele kollektivtransporten i Oslo.

Toril Berge

Toril Berge.

Foto: Oslo Venstre
Carl I. Hagen

Carl I. Hagen.

Foto: Johannessen, Sara / Scanpix

Til nå har skinnegående transport vært skjermet for anbud, men med de nye taktene fra Venstre og gruppeleder Toril Berge åpner flertallet for konkurranseutsetting også her.

– Vi har sagt at vi skal se på driften av hele vårt kollektivsystem, herunder ulike former for konkurranseutsetting. For Venstre handler det alltid om å få den best mulige tjenesten innenfor de rammene vi har. Vi skal ha et bra tilbud for brukerne, og da må vi snu alle steiner hele tiden, sier Berge.

Løftebrudd fra Venstre

– Man kan ikke stole på noen lenger, sier Aasen om Venstre.

Aasen mener samferdselsbyråd Ola Elvestuen (V) begår løftebrudd.

– Han hadde vært samferdselsbyråd i ett par dager da han sa at trikk og t-bane ikke skulle konkurranseutsettes. Det ble mottatt veldig godt i Sporveien. Og så skjer dette. Det er helt håpløst, sier Aasen oppgitt.

Sykehjem skal på anbud

Adecco-skandalen til tross, også konkurranseutsetting av sykehjemmene fortsetter. Fire sykehjem skal ut på anbud neste år, fire til skal over på private hender i 2013 og 2014.

Ifølge Carl I. Hagen skal nye sykehjem skal fortrinnsvis bygges som OPS-prosjekter (Offentlig-Privat Samarbeid).

– For fremtiden vil det være Selvaag, Obos og andre entreprenører som bygger og eier sykehjemsbygningene. De vil ha ansvaret for vedlikeholdet, og så leier kommunen bygningen for eventuelt 20 år. Da beholder vi investeringstilskuddet fra staten, sier Hagen.

Driften skal legges ut på anbud til Aleris, Norlandia, ideelle organisasjoner og andre, opplyser Frp-politikeren.

– Da kan kommunen på sentralt byråkratisk hold begynne å redusere sin bemanning. Når vi kjøper tjenester fra private, så sparer vi penger sentralt. Og dette vil vi gjøre med alle kommunens arbeidsoppgaver, sier Hagen.