Hopp til innhold

Byggepriser i været: Disse sykehusene kan bli utsatt

En rekke sykehusprosjekter på Sør- og Østlandet kan bli utsatt. Sunnaas på Nesodden og Sykehuset Sørlandet rammes hardest.

Eksteriørbilde av Sunnaas sykehus på Nesodden.

SUNNAAS: Utviklingen av spesialsykehuset på Nesodden er planlagt i tre trinn. De to første ble påbegynt i 2010 og 2014. Det siste lar vente på seg.

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

På Sunnaas er en utbygging som startet allerede i 2010 i fare. I Kristiansand kan et nytt kvinne- og barnsenter bli utsatt lenge.

Også sykehusene Gaustad og Aker i Oslo kan bli skjøvet ut i tid.

Grunnen er økte byggekostnader. Det har både meningmann, bedrifter og det offentlige fått merke.

Krig og pandemi gir dyrere råvarer og dyrere materialer. Helse Sør-Øst slipper ikke unna.

– Må settes på vent

Terje Rootwelt, administrerende direktør Helse Sør-Øst.

VIL UTSETTE: Administrerende direktør Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst.

Foto: Helse Sør-Øst RHF

– Enkelte større prosjekter må forskyves eller settes på vent inntil videre.

Det skriver administrerende direktør Terje Rootwelt i et forslag til styret.

Helse Sør-Øst har store planer i årene som kommer. Helseforetaket skal investere 77 milliarder kroner i nye bygg innen 2030.

Nå viser en fersk analyse at prosjektene kan bli over 10 milliarder kroner dyrere enn planlagt.

Metier OEC og Prognosesenteret har vurdert risikoen i prosjektene. De anslår at totalsummen vil ligge mellom 80 og 88 milliarder kroner.

Mest sannsynlig ender prisen midt imellom.

Kuttliste

Rapporten blir behandlet i styret i Helse Sør-Øst neste onsdag. De skal også ta stilling til økonomisk langtidsplan for perioden fra 2023 til 2026.

Her foreslår Terje Rootwelt flere utsettelser.

  • Forskyve oppstart av siste byggetrinn ved Sunnaas sykehus til 2028.
  • Forskyve oppstart av nytt kvinne/barn-senter ved Sykehuset Sørlandet til etter 2030.
  • Stråle- og somatikkbygget ved Sykehuset Østfold på Kalnes bygges trinnvis. Det betyr to års lengre byggetid. Strålekapasitet blir trinn 2.
  • Utrede trinnvis utbygging for Gaustad og Aker i Oslo.
  • To prosjekter blir utsatt i ett år på grunn av forsinket planlegging: Nytt Mjøssykehus i Moelv og nytt akuttbygg i Kristiansand.
  • Også etappevis utbygging av et planlagt kreft- og somatikkbygg på Ahus blir vurdert, i tråd med Ahus-styrets innspill til økonomisk langstidsplan.

Ikke ferdig i 2030?

Planen har vært at nytt Aker og nytt Rikshospital på Gaustad skal stå ferdig i 2030.

Hvis man deler byggingen i flere etapper, vil ikke det skje.

Gaustad og Aker skal erstatte Ullevål sykehus.

Å legge ned Ullevål er svært omstridt. I april besluttet regjeringen å overkjøre Oslo kommune for å presse planene gjennom.

Nye Rikshospitalet på Gaustad

FLERE TRINN: Det omdiskuterte storsykehuset på Gaustad kan bli delt i flere byggetrinn.

Foto: Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet

– Overrasket

Sunnaas på Nesodden er Norges ledende spesialsykehus for rehabilitering av mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade.

Det er siste del av en utvikling som startet i 2010 som nå kan bli utsatt i flere år.

– Vi er kjent med og overrasket over forslaget fra Helse Sør-Øst, sier administrasjons- og organisasjonsdirektør Trude Gjeldvik.

Sykehuset avventer nå behandlingen av saken til uka.

Brukerutvalget mener det er helt nødvendig for at fornyingen går som planlagt.

– På vegne av pasientene gjør dette oss sterkt bekymret, sier leder Øyvind Gerhardsen.

– Ennå ikke født

I Kristiansand har de ansatte lenge vært fortvilet over forholdene på fødeavdelingen. Nå kan et nytt kvinne/barn-senter altså bli utsatt til etter 2030.

– Det er klassisk at kvinnehelse ikke er løftet høyt, sier jordmor Tone Gaudestad ved Sørlandet sykehus.

– Hvis oppstart av fødeavdelingen blir forskjøvet enda en gang, frykter vi at kvinnene som skal få glede av en ny fødeavdeling ennå ikke er født, sier hun.

Les også Dette er ett av mange problemer på fødeavdelingen

Bøtte henger i tak

Helse Sør-Øst-sjef Terje Rootwelt vil ikke kommentere sine forslag utover å vise til det som står i styrepapirene.

20. juni: Saken er oppdatert med nytt kulepunkt om Ahus.