Hopp til innhold

Matjord reddes fra motorvei

Banebrytende gigantprosjekt skal redde matjorda fra å havne under asfalt i ny E18-trasé i Follo.

Ny E18 gjennom Follo og Ski-ordfører Anne Kristine Eikebråten

Ski-ordfører Anne Kristine Linnestad håper at bønder som mister matjord under ny E18-trasé, ser lysere på situasjonen når matjord flyttes.

Foto: Statens vegvesen/NRK

Under bygging av ny E18 gjennom Ski og Ås skal Statens vegvesen redde 350 mål med matjord som ellers kunne gått tapt. Dette skal skje ved at jorda graves opp, flyttes og etableres som jorder andre steder i kommunene.

Ski-ordfører Anne Kristine Linnestad (H) er veldig glad for løsningen som hun mener kan bli banebrytende i Norge.

Flertall for ny E18

Banebrytende prosjekt

– Vi vil erstatte 100 prosent av den dyrka marka som bygges ned som følge av ny E18 på andre arealer. Det har aldri vært gjort i Norge før. Det er det som er virkelig banebrytende i dette prosjektet, sier hun.

Gigantprosjektet med å flytte 350.000 kvadratmeter med åker er en del av enigheten som ble oppnådd under mekling hos fylkesmannen for en måneds tid siden.

Møtes til mekling om ny E18

Landbruksdirektøren ville først ikke godta motorveiplanene der 350 mål av landets beste matjord kunne gå tapt. Løsningen blir å flytte på matjorda som ligger i E18-traseen gjennom Follo.

Dyrkbar fra første dag

– Vi skal flytte 350 dekar matjord til egna sted der bøndene kan ha matjord å dyrke på som det er 100 prosent kvalitet på fra dag én. Det her var jo et forslag som opprinnelig kom fra Ski og Kråkstad bondelag. Vi tente også på det og syntes det var en veldig god idé. Vi har lyst til å gjøre dette, vi har lyst til å forplikte oss, sier Elin Bustnes Amundsen prosjektleder i Statens Vegvesen.

Kostnadene anslår hun til 30 millioner kroner. Amundsen håper flytting av jord kan bli et nytt prinsipp under bygging av vei og jernbane.

Arnstad inn i E18-striden

Ja til ny E18

Håper det hjelper

I Ski har mange gårdbrukere vært fortvila over motorveien som skjære rett over jordene deres. Nå håper ordfører Anne Kristine Linnestad at bøndene sette pris på den nye løsningen selv om jordene ikke vil ligge der de lå.

– Det har vært en vond og lang prosess for mange å få denne traseen på plass. Og da håper jeg at dette kan gjøre det litt lettere for de gårdbrukerne som mister noe av sin dyrka mark. At de ser at vi faktisk tenker helt nytt og at Statens Vegvesen er villig til å tenke så radikalt nytt at de er villige til å flytte dyrka mark, avslutter Linnestad.