Hopp til innhold

– En klassisk antisemittisk konspirasjonsteori

Imam Nehmat Ali Shah mener norske medier skriver negative ting om islam fordi media styres av jøder. – Klassisk antisemittisme, svarer lederen av Det Mosaiske Trossamfund.

Ervin Kohn

Leder og forstander Ervin Kohn i Det Mosaiske Trossamfund mener samtale og dialog er det eneste som funker om man vil bekjempe fordommer.

Foto: Nadir Alam / NRK

Imam Nehmat Ali Shah ved Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat-moskeen i Oslo mener folk mangler kunnskap om islam fordi de bare har fått informasjon fra mediene.

Syed Nehmat Ali Shah

Imam Nehmat Ali Shah ved Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat-moskeen i Oslo gir jøder skylda for negativ mediedekning av muslimer.

Foto: Cornelius Poppe / Scanpix

Videre påstår han at grunnen til at mediene bare skriver negative ting om islam er at de er styrt av jøder, skriver Dagsavisen.

– Det er jøder som står bak mediene, det er det som ødelegger. Jøder har stor foretningsmakt i verden, har Ali Shah uttalt til avisen.

Styreformann i moskeen, Ghulam Sarwar, sier også at forholdet mellom jøder og muslimer aldri har vært noe bra.

– Hvorfor drepte tyskerne dem? En grunn er at de er urolige folk i verden.

– Må tas alvorlig

Leder og forstander Ervin Kohn i Det Mosaiske Trossamfund er ikke overrasket over uttalelsene. Han mener det er bra med slike uttalelser fordi bekrefter at slike fordommer faktisk eksisterer.

– Noen latterliggjør slike påstander og tar det ikke på alvor. Men disse uttalelsene må absolutt tas på alvor, selv om det for de fleste høres helt forferdelig snodig ut.

– De klassiske konspirasjonsteoriene handler om jødisk verdensherredømme og at jødene styrer media og finansverden, men alt dette er jo tilbakevist flere ganger.

– Og det stemmer absolutt ikke at jøder og muslimer ikke har kunnet leve sammen i fred. Både gjennom flere hundre år i Andalucia og i Sarajevo har vi eksempler på at dette har gått helt fint.

Ønsker å gå i dialog

Kohn mener påstandene fra Ali Shah og Sarwar er klassiske antisemittiske, og understreker at de på ingen måte representerer det majoriteten av norske muslimer mener.

– I Det Mosaiske Trossamfund har vi god dialog med Islamsk Råd Norge, og hverken formannen der eller lederen av imamkomiteen ville noen gang funnet på å si noe slikt.

– Bør noe gjøres for å bekjempe disse fordommene?

Ja, absolutt. Man må snakke sammen og fortsette med dialoger- det er det eneste verktøyet som finnes. Jeg kommer til å snakke med mine venner i Islamsk Råd og så får vi se hvor det bærer derfra.