Hopp til innhold

Hareide med ultimatum: Billigere bom eller mist milliarder

Knut Arild Hareide holder tilbake 5,6 milliarder kroner til Oslo-området. Han nekter å godta lokal bompengeavtale før bompengene er redusert.

Knut Arild Hareide med Ny nasjonal transportplan

ULTIMATUM: Samferdselsminister Knut Arild Hareide tviholder på 5,6 milliarder kroner inntil Oslo og Viken lover å senke bompengene.

Foto: Terje Pedersen / NTB

– Denne avtalen er ikke i tråd med den avtalen de fire partiene inngikk i 2019, sier Hareide (KrF).

De fire partiene er Høyre, Venstre, KrF og Fremskrittspartiet, som da satt i regjering sammen.

Ett av kravene Knut Arild Hareide stiller til lokale myndigheter er dette:

– Avtalen må innfri reduksjoner i bompenger, sier han.

– Lyn fra klar himmel

Byrådsleder Raymond Johansen fikk nyheten på NRK radio i morges. Hans umiddelbare reaksjon er denne:

– For det første syns jeg det er veldig pussig at samferdselsministeren melder dette gjennom media.

– Det kom som lyn fra klar himmel.

– Betyr dette at de har tenkt å bruke de 5,6 milliardene på noe annet? Eller setter de dem til side og ønsker å fortsette å snakke med oss? undrer Johansen.

Bompengeforliket

Historien strekker seg tilbake til forrige valgkamp. Der var bompenger et av de store stridstemaene.

For å redde regjeringssamarbeidet som Frp den gang var en del av, ble partiene enige om å strø milliarder over storbyene.

Halvparten skulle brukes til å redusere bompengene. Halvparten skulle gå til kollektivtrafikk.

Oslo takket nei til det som ville gitt Oslo og gamle Akershus godt over fem milliarder kroner. Byrådet nektet å skru bomtakstene ned.

Bomstasjon på Ring 2 ny versjon

PRISEN MÅ NED: Det holder ikke å si at bomtakstene har økt mindre enn tenkt, sier samferdselsministeren.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk

Kreativ løsning

Slik sto saken inntil nylig. I februar kunne NRK fortelle at staten, Oslo, Viken og kommunene rundt Oslo hadde forhandlet fram et utkast til avtale. Forhandlingene har pågått på administrativt nivå.

Avtalen sikret Oslo-området 5,2 milliarder kroner over ni år. Og pengene skulle komme uten at bompengene ble redusert.

Forklaringer er kreativ: Politikerne har ikke økt bompengene så mye som de har hatt mulighet til.

Og fordi politikerne har latt være å skru opp prisen, føler ikke partene seg lenger forpliktet til å sette dem ned.

En altfor kreativ tolkning av bompengeforliket, raste en provosert Bård Hoksrud (Frp).

– Hele hensikten med bompengeforliket var at man skulle bruke pengene til å redusere bompengebelastningen for vanlige bilister, sa Frps transport-topp.

Bompengene må ned

Knut Arild Hareide er enig i at tolkningen er for kreativ. Bompengene må faktisk ned, sier han.

Raymond Johansen antyder at Hareide har bøyd av for press fra Frp. Samferdselsministeren avviser imidlertid at han underkjenner den lokale løsningen for ikke å provosere Frp.

– Dette handler om at vi har inngått en avtale. Da må vi ha noen føringer.

– Bergen, Stavanger og Trondheim har greid å lage gode avtaler i tråd med avtalen fra 2019. En forskjellsbehandling av Oslo og Viken er ikke aktuelt, sier han.

– Jeg må jo si at byrådet tar seg ekstremt god råd hvis de takker nei til 5,6 milliarder kroner de neste ni årene.

– Dette er penger som går til kollektivtiltak, til å redusere billettprisene på kollektivtransport og som er med på å ta ned noe av bompengebelastningen, sier Hareide.

Billigere billetter

Knut Arild Hareide har tre krav til lokale myndigheter i eventuelle nye forhandlinger:

  • Billigere bommer.
  • Lokale myndigheter må vise at de kollektivproskjektene som får penger er fullfinansiert.
  • Billigere kollektivbilletter.

450 millioner kroner er øremerket en reduksjon i kollektivprisene i avtalen. Det er lite trolig at det vil ha veldig mye å si over ni år.

Til sammenligning er 2,6 milliarder er satt av til billigere bommer.

Har bruk for pengene

Men er billigere bompassering for folk flest en dårlig sak for Arbeiderpartiet? Raymond Johansen svarer slik:

– Først og fremst er de store prosjektene i og rundt Oslo kraftig underfinansiert. Vi har behov for disse midlene.

– Nå får vi sette oss ned og høre hvor opptatt staten er av å bidra til å løse de store samferdselsutfordringene i dette området, sier byrådslederen.

HG3YEOl0WAs

TRENGER PENGENE: Fornebubanen vil få mer penger fra staten med bompengeavtalen. Oslo-området trenger pengene, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Billigere for elbiler

Knut Arild Hareide åpner for lavere bomtakster for elbiler, og ikke nødvendigvis bensin- og dieselbiler.

Dette har lenge vært et krav fra Venstre. Ved nyttår ble det dyrere å passere Oslo-bommene for nettopp elbilene.

– Vi skal kutte biltrafikk, men det aller viktigste er jo å kutte utslippene, sier gruppeleder i bystyret, Hallstein Bjercke (V).

Han ber Raymond Johansen og miljø- og samferdselsbyråd Lan Mare Berg (MDG) om å handle raskt.

– Dette er en stor håndsrekning fra staten til Oslo, sier Bjercke.

Politisk spill

En skuffet Lan Marie Berg mener at kollektivtrafikken i Oslo-området er offet for et politisk spill.

– Staten har jo selv vært med på å forhandle frem denne avtalen. Nå leser jeg plutselig i NRK at regjeringen trekker seg fra den, sier Berg.

Hun vil ikke svare på om det å senke bompengene er akuelt.

– Kollektivtrafikken i Oslo er i en kritisk situasjon. Det er uforståelig at regjeringen setter dette i spill midt opp i den situasjonen vi står i.

– Men vi er selvfølgelig åpne for å komme tilbake til forhandlingsbordet igjen for å se om det er mulig å finne en løsning, sier Lan Marie Berg.