Hopp til innhold

Grønt lys for å oppløse Viken

Arbeiderpartiet i Viken har vedtatt å gå inn for å oppløse fylket. Vedtaket ble gjort med 97 mot 3 stemmer.

Det har vært stor uenighet i partiet om fylket skal oppløses.

Akershus Arbeiderparti ville opprinnelig beholde storfylket, men det var et stort mindretall som ville oppløse.

I Buskerud og Østfold var det sterkt ønske om å dele fylket.

Under sin innledning på det digitale representantskapsmøtet lørdag anbefalte lederen av Akershus Arbeiderparti, Anniken Huitfeldt, delegatene å stemme for en oppløsning.

– Min vurdering er at det er galt å påtvinge to mindre fylker å være sammenslått med Akershus når motstanden i Buskerud og Østfold er så stor.

Med Arbeiderpartiets stemmer ligger det an til flertall i fylkestinget for å oppløse Viken når de møtes 23. og 24 februar.