Hopp til innhold

Gratis buss har gitt flere passasjerer i Moss

Fra 1. mars ble det gratis å ta bussen i deler av Moss kommune. Dette har ført til langt flere passasjerer, skriver kommunen på sine nettsider. Antall reisende har vært fordoblet i flere uker sammenlignet med samme tid i fjor, viser tall fra Østfold kollektivtrafikk.

Tilbudet er finanisert av Moss kommune og Viken fylkeskommune og varer ut mai.

– Dette er kjempebra. Noen har kanskje erfart at det å ta bussen iblant kan være et godt alternativ til bilen, og med det fått nye reisevaner og vil fortsette å ta bussen litt oftere enn før, sier ordfører i Moss Hanne Tollerud.

Målet med tilbudet er å få flere til å velge kollektivtransport.

En rød buss, bak flere personbiler i kø, et hvitt skravert felt til høyre i bildet viser at en veibane er sperret for trafikk. Bak bilene et grått bygg med flatt tak
Foto: Anne Ognedal / NRK