Hopp til innhold

Foreslår lov for hurtigspor for unge lovbrytere

Regjeringen har lagt fram et lovforslag om et hurtigspor for lovbrytere under 18 år.

– Barn og unge som begår lovbrudd skal møtes med en rask og treffsikker reaksjon, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Regjeringen besluttet i oktober i fjor å utrede etablering av et hurtigspor for behandling av straffesaker mot unge lovbrytere.

Nå legger de fram lovforslaget, kort tid etter flere voldssaker med unge ofre og gjerningspersoner i Oslo.

Torsdag ble en 16 år gammel gutt siktet for å ha drept en annen 16-åring med kniv på Oslo S.

Det foreslås at man lokalt kan legge til rette for rask pådømmelse av lovbrudd begått av ungdom under 18 år.

I tillegg foreslår regjeringen blant annet å gi domstolen adgang til å kombinere ungdomsstraff med ubetinget fengsel uten tidsbegrensning, og styrke oppfølgingen av unge domfelte ved løslatelse.

Sveinung Stensland Står foran dørene på Oslo Tingrett

Hurtigdomstol for kriminelle ungdom vil koste 28 millioner

Høyre spurte regjeringen hva det ville koste å starte opp en hurtigdomstol. Nå vil de sette av penger til domstolen som skal få kriminelle ungdom raskere dømt.