Hopp til innhold

Slik vil Oslofolk «knuse gjengene»: – Vi løser ikke problemene hver for oss

Mer synlig politi, gratis fritidsaktiviteter og flere jobber. Det er noe av det som må til for å holde unge unna kriminaliteten, ifølge folk i Groruddalen.

Folkemøte-Romsås-justisminister

FOLKEMØTE: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl er på Romsås i Oslo for å få innspill til regjeringens plan for å knuse gjengkriminaliteten.

Foto: Nadir Alam / NRK

Tirsdag er både politikere, bydelsmødrene, foreldre og ildsjeler på plass for å prate om den økende kriminaliteten i hovedstaden.

Gjengkriminalitet, unge lovbrytere og økende vold er tema for møte.

En av dem som har møtt opp er «Årets ildsjel» Adnan Naeem. Han er både politimann og fotballtrener i Romsås Idrettsforbund.

– Jeg engasjerer meg fordi det handler om framtida til barn og unge. Og hvordan vi skal være med og påvirke den negative utviklingen vi nå ser, sier han.

Adnan Naeem, nestleder i Romsås IL.

IDRETT: Adnan Naeem mener at idrett og fritidsaktiviteter kan bidra til at unge ikke blir kriminelle.

Foto: Vegar Erstad

Må komme tidligere på banen

Det er regjeringen som har invitert til folkemøte på Romsås. De har nemlig en plan – de skal «knuse gjengkriminaliteten».

Og nå ønsker de altså ideer og innspill fra folk som bor øst i hovedstaden.

Naeem har flere tanker om hva som må til, blant annet at man må på banen tidligere.

Og vi må jobbe tettere sammen. Vi kan ikke sitte hver for oss og tro at vi løser de store problemene alene, sier han.

Folkemøte-Romsås

FOLKEMØTE: Både politi, politikere og lokale frivillige har møtt opp for å prate om gjengproblemene.

Foto: Nadir Alam / NRK

Ildsjelen sier at politiet først dukker opp når unge allerede har falt utenfor.

Forebygging er viktig og da må idrettstilbudet bli bedre på østkanten. Vi mangler trenere og ressurser. Dessverre er det også mange som gir seg i idretten når de blir tenåringer.

Ifølge Naeem havner mange i dårlige miljøer når de forlater idretten.

Han er ikke den eneste som peker på viktigheten av fritidsaktiviteter og møteplasser.

Les også Sterke reaksjoner etter drap på 16-åring: – Vi er nødt til å gjøre det Sverige ikke gjorde

Ivar Stokkereit

Må ha steder å samles

Men alle må ha lik mulighet til å delta, ifølge Andrine Fremstad.

– Vi må utjevne de sosiale forskjellene og da må vi subsidiere fritidsaktiviteter slik at alle får være med, sier Fremstad.

Hun oppfordrer politikerne til å skape flere arbeidsplasser, slik at unge kan tjene egne penger på redelig vis.

– Derfor må politikerne sette i gang tiltak som gir flere unge deltidsjobber og jobber generelt.

Folkemøte-Romsås

SOSIALE FORSKJELLER: Andrine Fremstad syns det er viktig å utjevne sosiale forskjeller slik at man unngår at flere blir kriminelle senere i livet.

Foto: Nadir Alam / NRK

Hvorfor er fritidstilbudene så viktige?

Her og mange andre steder i byen bor folk trangt og da har ikke ungdommene noe sted å samles. Og har man ingen fritidsaktiviteter, ikke noe idrett hvor skal man gjøre av seg da, spør hun.

Les også Idretten i Oslo er delt – i øst mangler man trenere, baner og penger

idrett klasseskille

Mer penger og politi

Flere etterspør også tydelige grep fra politikerne og politiet.

En av foreldrene i bydelen, Annicken Stenmark, sier hun ønsker mer synlig politi.

– Og mer pengestøtte til satsingen i Groruddalen. Slik at man kan få flere arbeidsplasser og følge opp barna tettere, sier Stensmark.

Folkemøte-Romsås

FORELDRE: Lisa Gregersen (fra venstre), Annicken Stenmark og Carina Buanes Høgberg er alle tre foreldre som bor på Romsås og engasjerer seg i lokalmiljøet.

Foto: Nadir Alam / NRK

Hun sier at penger er helt nødvendig for å få varig endring.

– Og det er viktig at barna har noe å gjøre fremfor å drive dank. At de føler seg sett og hørt.

Les også Voldsbølgen i Oslo: Disse områdene er mest utsatt

Skyting

Justisministeren vil ha mer politi

Justisministeren kommer ikke med noen nye løfter under møtet, men sier at regjeringen satser stort på politi.

Vi trenger mer politi som kan jobbe nært der folk bor, slik at de skaper tillit over tid og følger med, sier Emilie Enger Mehl.

Folkemøte-Romsås

LOKALMILJØET: Justisministeren prater med Ayob Tughra, direktør for Grorud bydel, om utfordringene i byen.

Foto: Nadir Alam / NRK

Ministeren mener også at lokalbefolkningen spiller en viktig rolle.

– Mange ting er viktig for å forebygge, også skole, helsevesen og de frivillige. Jeg tror også det er viktig at foreldre med minoritetsbakgrunn føler seg mer inkludert slik at de bidrar.

Og penger til fritidsaktiviteter har regjeringen allerede gitt, ifølge Mehl. Dette er imidlertid penger som kommunene selv kan bestemme over.

– Dette er en dugnad der vi er helt avhengige av at alle kommunene bidrar ved å satse på idrettsanlegg og frivillighet, sier hun.

Les også Jobber mot gjengkriminalitet i Oslo: – Forstår ikke hvorfor politikere drar til Sverige

Innsatte ved Eidsberg fengsel.

Les også Folk på Grønland glade for mer synlig politi: – Kan bli som Sverige her om fem år

kriminalitet politi Grønland